ЛАУРЕАТИ

Марин Буков (2023)

Д-р Марин Буков е ръководител на научна група в Макс Планк Институт за физика на комплексните системи, Дрезден, Германия. Бил е постдокторант в Калифорнийския университет, Бъркли, САЩ. Защитава докторантура през 2017 г. в Бостънския университет, САЩ. Основният изследователски интерес на д-р Буков и ръководената от него научна група е в разработването и използването на изкуствен интелект в квантовите технологии. Д-р Буков е и създател на модерен едносеместриален лекционен курс на тема „Дълбоко обучение с утвърждение във физическите науки“, предложен за първи път в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Борис Банков (2022)

Борис Банков e доктор в направление „Информатика и компютърни науки“ от Икономически университет – Варна; главен асистент в Икономически университет – Варна; зам.-ръководител на Център за дигитално и дистанционно обучение, ИУ – Варна.

Венелин Тодоров (2021)

Венелин Тодоров е доктор по математика от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките. От 2021 г. е доцент по информатика и компютърни науки в Института по математика и информатика на БАН. Основните му интереси и постижения се състоят в конструирането на високоефективни стохастични и детерминистични подходи за оптимизация на алгоритми и моделиране на сложни системи с голяма размерност.

Златко Минев (2020)

Златко Минев е доктор по приложна физика в университета Йейл, САЩ. Понастоящем е изследовател в компанията IBM Quantum в гр. Ню Йорк. Основните му постижения в изследването на квантовите скокове променят установени вече век разбирания и теории в квантовата физика.

Никола Чипев (2020 – подгласник)

Никола Чипев е доктор по информатика от Технически университет – Мюнхен, Германия. Основните му постижения са в направлението на високопроизводителните изчисления за симулация на научни и инженерни проблеми.

Свилен Кънев (2019)

Свилен Кънев е доктор по компютърни науки от университета „Харвард“, САЩ. Понастоящем е старши софтуерен инженер в Google. Обект на работата му са компютърните архитектури, мащабните компютърни системи и тяхната оптимизация.

Петър Цанков (2018)

Д-р Петър Цанков понастоящем е пост-докторант по компютърни науки, Швейцарски технологичен университет в Цюрих. Основна цел на неговите изследвания е създаването на нови методи за автоматизирана защита на съвременни софтуерни системи.

Васил Денчев (2017)

Васил Денчев е доктор по компютърни науки от Purdue University, САЩ. Научните му интереси, професионален опит и постижения са основно в сферата на квантовата информатика – като архитект на квантов софтуер.

Веселин Райчев (2016)

Веселин Райчев е доктор по компютърни науки от Швейцарския технологичен университет в Цюрих. Научните му изследвания обхващат обучаването на компютрите автоматично да извършват дейности свързани със софтуерното инженерство.

Елица Кьосева (2016)

Научно портфолио на д-р Кьосева обхваща квантовата физика и информационните науки в областта на квантовото инженерство и контрол. Тя оглавява групата по квантово инженерство на Сингапурския университет по технологии и дизайн.

Зорница Козарева (2016)

Зорница Козарева е доктор по информатика от университета в Аликанте, Испания. Тя е ръководител на научноизследователската група по машинно самообучение на компанията „Амазон”, Сънивейл, САЩ.

Цено Галчев (2015)

Цено Галчев е доктор по електротехника и електроника от Мичиганския университет в САЩ. Научните му интереси са в областта на микро-електромеханичните системи (МЕМS).

Слав Петров (2014)

Слав Петров е доктор по информатика от Университета на Калифорния Бъркли, САЩ и ръководител на научно-изследователската група на компанията Google в Ню Йорк, САЩ.

Петър Кормушев (2013)

Петър Кормушев има изключителни научни разработки в различни области на информатиката – биоинформатика, семантичен уеб, изкуствен интелект, и роботика.

Димитър Жечев (2012)

Димитър Жечев е доктор по математика от University of California и бакалавър по математика от Harvard University.

Кузман Ганчев (2011)

Кузман Ганчев има докторска степен в областта на машинното самообучение с приложение в компютърната лингвистика.

Петър Попов (2010)

Петър Попов има докторантурска степен по авиационна техника от Тексаския А&M университет.

Мартин Вечев (2009)

Мартин Вечев има докторска степен по информатика от университета Кеймбридж, Великобритания.

Петър Петров (2008)

Петър Петров защитава докторска дисертация във Факултета „Компютърни науки и инженерство” на Калифорнийския университет, Сан Диего.

Георги Кузманов (2007)

Георги Кузманов защитава докторска дисертация във Факултета по Електротехника, математика и компютърни науки на Техническия университет в Делф, Холандия.

Христо Костадинов (2006)

Христо Костадинов е докторант по теория на програмирането в университета в Токио.

Валентин Павлов (2005)

Валентин Николаев Павлов е докторант в Института по паралелна обработка на информацията – БАН.

Светлин Наков (2004)

Светлин Наков е създател на Software University.

Преслав Наков (2003)

Преслав Наков е докторант от катедрата по "Изкуствен интелект в Университета Калифорния.

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки