Марин Буков (2023)

17 октомври 2023 | 11:11

Д-р Марин Буков е ръководител на научна група в Макс Планк Институт за физика на комплексните системи, Дрезден, Германия. Бил е постдокторант в Калифорнийския университет, Бъркли, САЩ. Защитава докторантура през 2017 г. в Бостънския университет, САЩ. Основният изследователски интерес на д-р Буков и ръководената от него научна група е в разработването и използването на изкуствен интелект в квантовите технологии.

Библиометричните данни на д-р Буков са впечатляващи. Неговите научни трудове имат като общ брой над 2400 цитирания в Scopus (без автоцитирания). Един от неговите водещи изследователски фокуси през последните години е разработването на специализирани алгоритми за Обучение с утвърждение (RL) с цел приложение в квантовите технологии. Д-р Буков е създал първото по рода си приложение на алгоритми, използващи изкуствен интелект, който се самообучава да контролира и манипулира силновзаимодействащи квантови системи във и извън равновесие.

Д-р Буков има научен принос и в разработката на алгоритми за машинно обучение, стоящи в основата на имплементирането на код в квантовите компютри. Също така е разработил изцяло нова рамка за обучение с утвърждение, базирана на тензорни мрежи, която позволява трениране на изкуствен интелект върху системи с множество взаимодействащи кюбити (квантови битове информация).

Д-р Марин Буков осъществява и обширна преподавателска дейност. Кореспондиращ автор е на високо цитираната обзорна статия: „A high-bias, low-variance introduction to Machine Learning for physicists“. Цялостната обзорна статия представя на физиците ключовите идеи зад съвременното Дълбоко машинно обучение (Deep Learning). Тази обзорна статия продължава да стои в топ 3 на най-изтегляните обзорни статии в престижния научен журнал Physics Reports от публикуването ѝ през 2019 г. Цитирана е над 900 пъти (Google Scholar) и в момента се използва като стандартна справка във въвеждащи курсове по машинно обучение за физици по света.

Д-р Буков е създател на модерен едносеместриален лекционен курс на тема „Дълбоко обучение с утвърждение във физическите науки“, предложен за първи път в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2020/21 г. Курсът е насочен към напреднали студенти от ФМИ и ФзФ на СУ, като избираем курс в магистърската програма по Изкуствен интелект и различни програми по физика. Лекционният курс е оценен много положително от студентите. В резултат д-р Буков ръководи успешната защита на редица дипломни работи на негови възпитаници.

 


 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки