ПРОТОКОЛ

30 октомври 2012 | 23:11

Директор на дирекция „Протокол“ е Иван Истилиянов Димитров.

Иван Димитров е роден на 19 октомври 1946 г. в гр. София. През 1965 г. завършва средното си образование в Немската езикова гимназия, гр. София През 1975 г.  завършва  Софийски университет “Свети Климент Охридски” със образователно-квалификационна степен "Магистър". През 1979 г. завършва Дипломатическата академия в Москва. През 1976 г. постъпва на дипломатическа служба и започва  работа в Министерство на външните работи в София. От 1979 до 1980 г. работи в  МВнР- Отдел “Западна Европа” като трети секретар. От 1980 до 1984 г. работи в Българското посолство в Бон като трети и втори секретар. От 1984 до 1987 г. работи в МВнР-Отдел “Западна Европа” като първи секретар. От 1987 до 1990 г.  е съветник в българското посолство в Копенхаген. От 1990 до 1994 г.  е  заместник-началник в МВнР- Управление “Международна културна политика”. От 1994 до 1997 г.  е пълномощен министър в българското посолство в Бон. От 1997 до 1999 г. е заместник-началник в  МВнР -Управление “Европа и Северна Америка”. От 1999 до 2002 г. е пълномощен министър, заместник-ръководител на мисията в Българското посолство в Берлин. От 2002 до 2005 г. е посланик  в МВнР-директор на дирекция “Държавен протокол”. От 2005 до 2009 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания. От 2009 до 2013 г. е посланик в МВнР-директор на дирекция “Държавен протокол”. От 2013 до 2014 г. е посланик, управляващ посолството на Република България в Казахстан. От 2015 до 2016 г. е съветник в кабинета на Заместник-министър председателя и министър на образованието и науката. От Юли 2016 до януари 2017 г. е ръководител на Направление „Логистика и протокол“ в Центъра за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС. Владее немски, английски и руски език. 

Дирекция "Протокол" осигурява прилагането и спазването на церемониалните и протоколните обичаи и правила по време на официални мероприятия. Организира посещения на президента и вицепрезидента в чужбина според протоколните изисквания, като извършва необходимата координация с държавни органи в съответствие с нормативните разпоредби, отнасящи се до държавния протокол. Дирекцията  разработва програмите и протоколно осигурява осъществяването на държавни, официални и работни посещения на държавни глави и други гости на президента и вицепрезидента в Република България, както и  срещите на  президента и на вицепрезидента с чуждестранни делегации и висши длъжностни лица. Организира и координира посещенията на президента и вицепрезидента на територията на Република България, както и техните участия в  церемониите по повод официални празници, годишнини и други официални събития в Република България.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки