Веселин Райчев (2016)

7 октомври 2016 | 17:05

Основна цел на изследванията на д-р Веселин Райчев в последните години е обучаване на компютрите автоматично да извършват дейности свързани със софтуерното инженерство. Примери за това са: автоматично генериране на програми, автоматична корекция на програми, автоматичен превод от един програмен език на друг и други. За такъв вид пролжения в последните години бяха създадени както работещи алгоритми, така и системи описани в дисертацията на д-р Райчев (Learning from Large Codebases). Една от тези системи за корекция на имената на променливи в JavaScript програми е общодостъпен на този адрес. Тя вече се използва от десетки хиляди програмисти за описване на код, както и за reverse engineering на JavaScript.

Основна отличителна черта на тези изследвания е използването на голямо количество вече съществуващи програми, с които се обучава алгоритъмът. Този огромен набор от код на съществуващи програми е още наричано “Big Code” по подобие на термина “Big Data” за други видове данни. Съществуващият код се обработва и се създава вероятностен модел, който може да предсказва нов код или да оценява съществуващи програми.

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки