ДИРЕКЦИЯ ПРАВНА

30 октомври 2012 | 12:12

Директор на дирекция "Правна" е Боянка Младенова.

Боянка Младенова завършва средното си образование в Икономически техникум – гр. Монтана. През 1988 г. завършва колеж към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, сп. „Държавно управление и администрация“, а по-късно и магистърска програма по сп. „Право“ към Югозападния университет“ – Благоевград. От 1973 г. до 1980 г. работи в  община Лом, а от 1980 г. до 1990 г. в общинска администрация гр. Нова Загора. От 1990 г. до м. март 2012 г. след спечелен конкурс е назначена в Народно събрание като съветник, а впоследствие и началник отдел в дирекция „Законодателна дейност и европейско право“.

Дирекция "Правна" подпомага правно дейността на Администрацията на президента за законосъобразното изпълнение на нейните функции. Дирекцията е структурирана в три отдела: отдел „Правен и обществени поръчки“, отдел „Укази“ и отдел „Приемна“.

Отдел „Правен и обществени поръчки“ подготвя правни становища, следи за законосъобразността на процедурите свързани с правоотношенията на служителите, изготвя проекти на вътрешни актове на главния секретар, докладва за релевантни по отношение на администрацията промени в законодателството; осъществява процесуалното представителство. Отговаря за законосъобразната подготовка и провеждане на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки. Организира дейностите по изготвяне на решения по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация.

Отдел „Укази“ осъществява дейностите по процедурата по подготовката и издаването на указите на президента и вицепрезидента. Води регистър за указите. При издаване на указите за назначаване на лица на висша публична длъжност изпълнява дейностите, свързани с уведомяване на Комисията за противодействие на корупцията, както и с подаването в срок на декларации за несъвместимост.

Отдел „Приемна“ предприема действия за разглеждане на постъпили петиции, предложения, сигнали, жалби и молби на гражданите и организациите. Организира приема на гражданите. 

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки