ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2019/2020 г., разделена на 17 обособени позиции

Открита процедура

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрация на президента

Събиране на оферти с обява

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Събиране на оферти с обява

Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2 „Доставка на настолен документен скенер

Събиране на оферти с обява

Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента

Събиране на оферти с обява

"Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2018/2019 г.", разделена на 29 обособени позиции

Открита процедура

Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Събиране на оферти с обява

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Администрацията на президента

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

Доставка и монтаж на два броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за климатизирано помещение на главно разпределително табло (ГРТ) в сградата на Администрацията на президента

Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2; „Доставка на преносима компютърна

Събиране на оферти с обява

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2017-2018 г.“, разделена 25 обособени позиции

Открита процедура

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

Обява

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Събиране на оферти с обява

Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2; „Доставка на преносима компютърна

Събиране на оферти с обява

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2016/2017 г., разделена на две обособени позиции

Договаряне без предварително обявление

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Хартия и принадлежности за офиса" и Обособена позиция № 2 "Класьори и аксесоари за архивиране"

Събиране на оферти с обява

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента

Събиране на оферти с обява

Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента

Събиране на оферти с обява

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2016/2017 г., разделена 32 обособени позиции

Открита процедура

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Администрацията на президента

Публично състезание

Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Събиране на оферти с обява

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

Събиране на оферти с обява

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Събиране на оферти с обява

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2015/2016 г., разделена на две обособени позиции

Договаряне без предварително обявление

Доставка на монитор с тактилен екран за нуждите на Администрацията на президента

Доставка на компютърни терминални китове и компоненти за нуждите на Администрацията на президента

Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската институция за 2016 г. на български и на английски език

Събиране на оферти с обява

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа”, разделена на две обособени позиции

Изработка, доставка и монтаж на мебели за многофункционална зала в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. "Дондуков" № 2

Администрацията на президента обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за изработване, доставка и монтаж на мебели по техническа спецификация. Краен срок за подаване на оферти:24.08.2016 г., 17:30 ч.

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"

Открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"

Разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента

Публична покана за разработване, внедряване и гаранционно обслужване и поддръжка на електронна информационна система за управление на мултимедийно съдържание и документи на архивна и мултимедийна база данни на Администрацията на президента

Доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Публична покана за доставка на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Предварителни обявления за 2016 година

Предварителни обявления за обществени поръчки за 2016 година

Проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека

Публична покана за проектиране и авторски надзор на Президентска библиотека

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

Открита процедура за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

Доставка на компютърна и репродуцираща техника

Публична покана за доставка на компютърна и репродуцираща техника

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Изработка и доставка на печатни материали

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента

Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми

Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми, давани от президента на Република България

Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Доставка на канцеларски материали

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall)

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall)

Доставка на далекосъбощителни услуги по стандарт GSM

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM

Осигуряване на самолетни билети

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети

Предварителни обявления за 2015 година

Предварителни обявления за обществени поръчки за 2015 година

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки