ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 01.10.2014 г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални закуски, обеди и вечери и организиране на приеми, давани от президента на Република България

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални закуски, обеди и вечери и организиране на приеми, давани от президента на Република България

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни услуги

Публична покана за избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни услуги

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонери

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

Публична покана за доставка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота

Публична покана за доставка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота

Публична покана за изпълнение на строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Публична покана за изпълнение на строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Открита процедура за осигуряване на самолетни билети

Открита процедура за осигуряване на самолетни билети

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки