КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО

15 януари 2018 | 16:04

Комисията по помилването към президента на Република България е помощен експертен съвещателен орган, който подпомага упражняването на правото на помилване, предоставено на държавния глава на основание чл. 98, т. 11 от Конституцията и делегирано на Вицепрезидента с Указ № 43 / 23.01.2017 г.
Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията са определени с Указ № 195 на президента. Комисията:

  • разглежда молби за помилване, които докладва на Вицепрезидента с мотивирани предложения по всяка от тях;
  • подпомага идейното изграждане и провеждането на държавната политика по помилването, като изготвя експертни становища, провежда изследвания, събира и анализира съдебна практика на национални и международни съдилища и комитети, становища на национални и международни организации, научни публикации и друга значима информация, провежда собствени аналитични изследвания, привлича национални и международни експерт-консултанти, възлага провеждане на експертизи и др.;
  • съдейства за изграждането на правозащитни стандарти в рамките на държавната политика по помилването, като обобщава, анализира и оповестява резултатите от своята работа, предоставя експертни становища и си сътрудничи с други държавни органи по въпроси, свързани с правото на помилване.

За периода 04.01.2021 г.  - 24.06.2021 г. в Комисията по помилването са постъпили общо 108  молби за помилване. Комисията е провела 9 заседание, на които е решила общо 168  молби.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

ТРИ МОРЕТА - БЪЛГАРИЯ 2021

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки