РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Становище и предложения на Консултативния съвет за национална сигурност относно терористичния акт на летище Сарафово – анализ на средата за сигурност: организационни, функционални и ресурсни способности на държавата за борба с тероризма. Изпълнение на нац

2012-07-26 15:40:00

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалното състояние на средата за сигурност и на системата за национална сигурност, в контекста на терористичния акт на летище Сарафово.

Проведената терористична атака изисква нов анализ на динамиката на средата за сигурност. Защитата на българските граждани и на чуждите граждани на територията на България от терористични посегателства остава първостепенен приоритет на службите за сигурност.

След задълбочен анализ е необходимо надграждане на концептуалния национален модел за противодействие на тероризма в съответствие с новите реалности. На основата на този анализ трябва да се актуализират краткосрочната и дългосрочната държавна програма за осигуряване и гарантиране на необходимите организационни, човешки и финансови ресурси и развитието на нужните организационни и системни способности за ефективно противодействие на тероризма.

Членовете на Консултативния съвет се обединиха около становището, че оптималното разпределение и управление на ресурсите и успешното взаимодействие между институциите, ангажирани в борбата срещу тероризма, е ключов фактор за успех.

С оглед на динамиката в средата за сигурност, членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения до Министерския съвет:
1. Да организира и проведе нов задълбочен анализ на динамиката на средата за сигурност за изясняване на причинно-следствените връзки между отделните фактори, събития и действия, довели и до терористичния акт на летището Сарафово. Да се направят изводи за тяхното развитие и оценка на комплексното им въздействие върху националната сигурност на Република България.
2. Да актуализира концептуалния национален модел за противодействие на тероризма в съответствие с промените на средата за сигурност и разполагаемите ресурси и го представи на вниманието на Народното събрание.
3. Да се подобри работата на Националния ситуационен център към Министерския съвет за управление при кризи.
4. Да разработи подробни процедурни правила за работа в условия на криза на Съвета по сигурност при Министерския съвет и осигуряващите го органи.
5. Да анализира и актуализира Националния план за ефективно противодействие на тероризма с посочване на необходимите ресурси и доизграждане на способностите за ефективно противодействие на тероризма, като го представи на вниманието на Народното събрание.

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Слово на президента Румен Радев на церемонията по интронизация на новоизбрания Български патриарх Даниил

30 юни 2024 | 18:06
30 юни 2024 г., Патриаршеска катедрала “Св. Александър Невски”

Слово на държавния глава Румен Радев по случай отбелязването на 146 години от Освобождението на България

3 март 2024 | 13:01
3 март 2024 г., връх Шипка

Слово на държавния глава Румен Радев по случай 151-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

19 февруари 2024 | 18:06
19 февруари 2024 г., София

Новогодишно обръщение на държавния глава Румен Радев

1 януари 2024 | 08:08
2023-2024 г.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки