НОВИНИ

Тридесет първокурсници в неравностойно положение ще получат еднократна финансова помощ по инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“

2016-11-11 13:49:00

Тридесет младежи в неравностойно положение, приети във висши училища или професионални колежи през 2016 г., бяха одобрени за еднократна финансова помощ по инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“. Всеки от тях ще получи средно по 1172 лв. от даренията за провеждане на инициативата. Всички младежи са били настанени до настоящата година в специализирана институция за деца или в друга социална услуга в общността или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение.

На 26 май т.г. на традиционния абитуриентски бал за деца в неравностойно положение президентът Росен Плевнелиев обяви, че неизразходваният за провеждане на тържеството финансов ресурс ще бъде използван за еднократна подкрепа на младежи в неравностойно положение, за да продължат образованието си. При провеждането на инициативата „Подкрепи една мечта“ през 2016 г. бяха събрани дарения в размер на 46 800 лева. От тях за организиране на традиционния бал за младежите бяха изразходвани 11 628 лв., а останалите 35 172 лв. ще бъдат разпределени между одобрените кандидати съгласно Правилата за получаване на финансова помощ от инициативата. Документи за кандидатстване бяха приемани до 26 октомври 2016 г.

Младежите, одобрени за финансова помощ, ще продължат образованието си в 14 висши училища в цялата страна: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Икономически университет – Варна; Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив; Висше училище по телекомуникации и пощи - София; Медицински университет-София; Тракийски университет – Стара Загора; Колеж по туризъм – Варна; Национална спортна академия „Васил Левски“- София; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Технически университет-Габрово; Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас; Университет за национално и световно стопанство; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Сред предпочитаните от младите хора специалности и професионални направления са психология, музика, туризъм, машиностроене, спортни специалности, екология, маркетинг, филология, педагогически науки, социални дейности, администрация и управление, ветеринарна медицина, информационни технологии и други.

От началото на инициативата на държавния глава през 2012 г. до 2015 г. еднократни финансови помощи са получили 117 първокурсници, а с одобрените кандидати от тази година броят им се увеличава на 147. Сумата, разпределена през петте години за еднократна подкрепа за младежи, е  183 398 лв. и е събрана изцяло от дарения на физически и юридически лица.

Целта на инициативата на президента Росен Плевнелиев „Подкрепи една мечта” е насърчаване на подготовката и реализацията на младежи, на които предстои да напуснат специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или социално учебно-професионален център. Инициативата се реализира в сътрудничество между Администрацията на президента, Министерството на труда и социалната политика; Министерството на младежта и спорта;  Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Институциите обединяват ресурсите си за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост.

По инициативата „Подкрепи една мечта“ младежите получават подкрепа чрез конкретни дейности и програми, включително консултиране и информиране за възможностите за личностна и професионална реализация; обучение и квалификация според интересите на младежите и потребностите на пазара на труда; осигуряване на  заетост; парични дарения и материална помощ за провеждане на ежегодния абитуриентски бал на младежите. Със съгласието на дарителите неизразходваният финансов ресурс за провеждане на абитуриентското тържество за младежите се използва за предоставяне на финансова подкрепа на тези от тях, приети за студенти и колежани през съответната година, по ред и условия, предварително определени от Администрацията на президента.

С младежите, включени в инициативата „Подкрепи една мечта”, на местно ниво работят екипи, в които участват трудови посредници и психолози от Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), социални работници, психолози от центровете за обществена подкрепа (ЦОП) или други доставчици на социални услуги в близост до специализираната институция. В резултат на усилията на екипите, при реализиране на инициативата се включиха класни ръководители, учители, педагогически съветници, психолози от училищата, представители от специализираната институция и от услугите от резидентен тип, които активно подпомогнаха успешното завършване на обучението на младежите.

Вече стартираха дейностите по инициативата с новия випуск 2016/2017 и екипите на местно ниво започнаха работа с младежите. По първоначална информация експертите ще работят на индивидуален принцип със 154 младежи, които завършват през 2017 г. и ще провеждат групови информационни и подготвителни срещи със 137 младежи  от следващия випуск – 2017/2018 г.

Подробна информация за дейностите по инициативата и за постигнатите резултати с младежите от предходния випуск през учебната 2015-2016 г. може да намерите в публикувания аналитичен доклад.

ОЩЕ ОТ НОВИНИ

Вицепрезидентът в Карнобат: Хората разчитат много на местната власт

27 септември 2022 | 08:08
Обща е целта ни – да няма нито един български гражданин, който да живее в мизерия и да се чувства изоставен в следващите трудни месеци, категорична е Илияна Йотова

Перспективите за насърчаване на интереса на японския бизнес към България обсъди президентът Румен Радев на среща с генералния директор на Японско-българската асоциация Акико Игая

26 септември 2022 | 19:07
Японските инвестиции в областта на високите технологии в България се увеличават, но има и голям все още неизползван потенциал за задълбочаване на сътрудничеството в тази сфера с висока добавена стойност, подчерта президентът Радев

Двустранното сътрудничество между България и Египет в енергетиката и икономиката обсъди президентът Румен Радев с египетския си колега Абдел Фатах ас-Сиси

26 септември 2022 | 18:06
Възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничеството между България и Арабска република Египет в енергетиката и икономиката обсъдиха в телефонен разговор президентът Румен Радев и египетския му колега Абдел Фатах ас-Сиси.

Вицепрезидентът Йотова в Троян: Само заедно с памет за миналото и поглед към бъдещето ще преодолеем кризите

24 септември 2022 | 09:09
„Когато сме заедно и държим на традициите не само за спомен, но и за бъдещето, ще преодолеем всяка криза.“ Това заяви Илияна Йотова в Троян на откриването на 29-ия Български фестивал на сливата.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки