НОВИНИ

Администрацията на Президента на Република България отправя покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка

2012-02-01 18:00:00 На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 2б, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед № ЛС-11-96/ 30.01.2012 г., Администрацията на Президента на Република България, бул. „Дондуков” 2, отправя покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга при следните условия:

1. Предмет – абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични печатни издания.

2. Изисквания към обекта по т. 1:
- място на изпълнение – гр. София, бул. „Дондуков” № 2;
- срок – 10 (десет) месеца – от 01.03.2012 г. до 31.12.2012 г.;
- време на изпълнение – в деня на отпечатването на изданията – сутрин от 04,00 ч. до 6,30 ч., включително и в събота и в неделя; за издания, отпечатани със закъснение – веднага след отпечатването им; изданията, които излизат след 6,30 ч., се доставят до 12,00 ч. в деня на отпечатването им;
- начин на изпълнение – изданията се доставят в пакети за всеки абонат по предоставен от възложителя списък; всеки абонат получава отделен пакет, който включва съответните издания, съгласно списъка; всеки пакет е придружен с опис на изданията; пакетите се доставят в опаковка, предпазваща от неблагоприятни външни въздействия (овлажняване, замърсяване и др.под.) и повреждане при транспортиране; при наличие на второ издание на един и същ ежедневник се доставя второто издание; при полиграфически дефекти на издание, същото се подменя в рамките на работния ден;
- начин на заплащане на услугата – разсрочено: първо плащане за един месец в срок от 5 работни дни от сключване на договора; следващи плащания по тримесечия в срок до 10-то число на първия месец от тримесечието.

3. Показатели за избор и методика за оценка – офертите ще бъдат оценявани по критерий най-ниска предложена цена, а именно – процент отстъпка от каталожните цени на изданията.

4. Други изисквания – в договора за възлагане на поръчката ще бъде предвидена опция за възлагане на абонамент за допълнителни издания и/или допълнителни бройки от заявените издания в рамките на срока на договора, при условие, че общата стойност не надвишава стойността по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

5. Срок за получаване на офертата – до 10.02.2012 г.

6. Определяне срок на валидност на офертата – не по-малко от 20 дни от крайния срок за подаването им.

Офертите следва да бъдат подадени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Администрацията на Президента и да отговарят на изискванията на чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

За информация и уточнения можете да се обръщате на тел. 9239146, Радослава Мончева.

ОЩЕ ОТ НОВИНИ

Президентът Румен Радев проведе телефонен разговор с председателя на ЕЦБ Кристин Лагард

7 декември 2022 | 18:06
Държавният глава открои действията на служебното правителство за предотвратяване на риска от прекомерно задлъжняване на страната, както и усилията за намаляване на инфлацията, които дават резултат през октомври.

Президентът: Висшето военно ръководство трябва да продължи да отстоява ускоряването на модернизацията на Българската армия

7 декември 2022 | 16:04
Държавният глава удостои български военнослужещи с висше офицерско звание

Еднократна финансова помощ от 4500 лв. по инициативата на президента „Подкрепи една мечта“ получиха 17 младежи в неравностойно положение, записани във висши училища

7 декември 2022 | 16:04
Седемнадесет младежи, които продължават образованието си във висши училища и колежи, получиха еднократна финансова помощ в размер на 4500 лева по инициативата на президента „Подкрепи една мечта“. Право да получат еднократна финансова помощ в размер на 2345,45 лв. имат и шестима ученици от 12-и клас, настанени в социална услуга от резидентен тип, завършили 11-и клас с отличен успех.

Вицепрезидентът беше гост на Тържественото събрание на Великотърновския университет по случай Студентския празник

7 декември 2022 | 15:03
В приветствието си вицепрезидентът изтъкна огромния потенциал на младите хора, които наред със знанията и уменията притежават и необходимия критичен поглед към света.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки