БРИФИНГИ

Изявления на президента Росен Плевнелиев и вицепрезидента Маргарита Попова на пресконференцията по повод 100 дни от встъпването им в длъжност

2012-05-07 12:00:00

Гербова зала, "Дондуков" 2

Росен Плевнелиев:

Благодаря ви, че сме заедно на тази пресконференция, посветена на първите 100 дни от деня, в който нов екип влезе в президентската институция. Днес за нас е важно не само да дадем отчет. Това не е смисълът на тази пресконференция. За нас е важно вие да разберете, както и всички български граждани какви са движещите механизми, каква е мотивацията, каква е философията на екипа, който стои зад президентската институция. Какви са наистина нашите приоритети и как искаме всъщност да постигнем това, което сме обещали на българските граждани?

Зададохме нов тип политика. Тя изключва бягането от отговорност. Публично оповестихме ангажиментите си, поети по време на предизборната кампания. Всички може да ги видите, те са на интернет страницата на президентската институция. Надявам се повече български политици да се заразят от този пример. Ако политиците в България са честни в ангажиментите, в обещанията, които дават, и в изпълнението, със сигурност гражданите ще имат много по-голямо доверие в своите политици. Дадохме 40 обещания, посочихме 10 приоритета – някои казват, че те са много. Аз считам, че всеки един от тях е важен за държавата и си заслужава да вдигнем високо летвата и да положим много усилия.

Пет от тези ангажименти мога конкретно и ясно да заявя пред всички вас, че вече са изпълнени. Може да видите на сайта на президентската институция кои точно. Много от останалите ангажименти, които поехме, са в процес на изпълнение. Това също може да бъде видяно, ако посетите сайта на институцията.

Разбира се, като честен политик, който е поел ангажименти по национални приоритети, ще изляза в края на мандата отново на тази висока трибуна в парламента пред всички български граждани и ще направя подробен отчет по всичко, което съм обещал, по ангажиментите, които съм поел, какво съм свършил. Искам гражданите да припознаят институцията като своя. Затова президентството отвори врати. Стартирахме много инициативи. Основната идея, която ние преследваме, е гражданите, гражданските организации, регионите да влязат в президентската институция и да я припознаят като своя.

В своите действия не само в първите 100 дни, но и занапред, ще продължа да се водя от духа на конституцията. Ще отстоявам независимостта и неутралността на президентската институция и ще интегрирам – казах още в кандидатпрезидентските си тези, в дебатите, когато обикаляхме регионите, няма да разделяме, няма да пречим, ще интегрираме, ще търсим консенсус и обединение по националните приоритети, по ключови за България позиции.

Искам политиците да влизат с доверие в президентската институция. Това е много важно за нас. Те трябва да могат спокойно да излагат своите тези тук, те ще бъдат чути, благодарение на това, което те ще кажат, но не само за да отиграват ситуации един срещу друг, а отговорно, държавнически ще търсим решения по ключови въпроси за нацията. За мен е важно да не влизам в партийни битки и да отигравам ситуации. Както казах още в началото на мандата, не очаквайте от мен да бъда ежедневен коментатор на това какво се случва в държавата. Но това, което е важно за мен, е да защитавам позиции, които дългосрочно ще се докажат като далновидни и полезни за хората и обществото.

Работим за правила и прозрачност от първия ден. Президентството, както и всички комисии и съвети към него са публични, имат правила, по които работят, и се отчитат редовно. Така ще продължава и занапред. Ето и целият политически екип, виждате го тук, на президентската институция. Това са хората – секретари, съветници, които стоят зад решенията и инициативите на президентската институция. Със сигурност вие ще работите с всеки един от тях през следващите пет години и аз съм убеден, че не само президентът и вицепрезидентът, а и всеки един от тях ще бъде активен, ще има своето присъствие както в институцията, така и в политическия живот на страната. Тези хора, които виждате, са предимно млади, има много млади хора между тях, но аз поех и такъв ангажимент – да назнача млади хора, компетентни, в президентската администрация. Изпълнявам си обещанието.

Сто дни не са нито малко, но не са и много. През този период успяхме да сформираме екипа, започна работата на съветите към президента. Те са общо 6 на брой. Вие ги знаете. Съветите към президента работят публично и активно. Всички тези шест съвета работят по предварително разписани и ясни правила. Също така документите и докладите, които са включени в дневния ред на заседанията, се раздават предварително на всички, за да могат да се подготвят добре. Вярно е, че продължават по три часа, но това са толкова много тези и хора, които наистина има какво да кажат, и ние се радваме, че това е така.

Заседанията на вече проведените два съвета към президентската институция се предаваха и на живот в интернет, като се гордеем, че ги наблюдаваха и във Вашингтон, и в Париж, и в Брюксел. Утвърдени са и правила за работа, сформирани са комисии като помощни органи, които ще подпомагат с експертни становища президента, съответно вицепрезидента при упражняване на правомощията. Тези комисии са Комисия по помилванията, Комисия по предоставяне на убежище, Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и Комисия по наименование на обектите с национално значение. Още на първия съвет – този за развитие на регионите и националната инфраструктура, постигнахме съгласие и се обединихме около шест национални приоритета. Те са транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, техническа инфраструктура, енергийна ефективност и диверсификация като част от енергийната стратегия на България, електронно управление, балансирано градско развитие, иновации и конкурентоспособност. Приоритетите, по които тук, в президентството, дебатираме, но и се обединяваме, трябва да намерят своето място в Националната програма за развитие „България 2020”. Тя в момента се подготвя и президентството играе активна роля.

Инициативата „Месец на политическите консултации”, която стартирах, е много успешна и ще бъде продължена. Партиите постъпиха национално отговорно, поставиха приоритетите си, а тези, по които беше постигнат консенсус, изложих в моето обръщение пред Народното събрание. Сега очаквам партиите и изпълнителната власт да предприемат активни действия по изпълнение на тези общи цели. Всяка година ще има „Месец на политическите консултации”, ще търсим приоритети и консенсус, ще отида в парламента, ще посоча по какво сме се разбрали да работим всички заедно, но и ще очаквам в хода на годината наистина да се работи. Това е важното.

Партиите постъпиха наистина национално отговорно на първия Консултативен съвет по национална сигурност. Показахме, че можем да загърбим теснопартийните интереси и противоборства и да се обединим около важни за страната реформи. Беше постигнат изключителен успех, така го оценявам, на първия Консултативен съвет по отношение на реформата в сектор „Сигурност”, резултат от съвместните усилия на президентството, на парламента и на изпълнителната власт. За първи път от съществуването на Консултативния съвет по национална сигурност той вече има и свои разработени правила за работа, които много скоро предстои да бъдат приети. Заседанията на Консултативния съвет по национална сигурност ще се свикват редовно, така както постановява законът.

Работим и за единна външна политика, повтарям единна външна политика. Това означава сериозна промяна. Това означава институциите да координират всички свои действия по отношение на външната си политика. В Дипломатическата служба също започнахме сериозни промени. Целта е да изградим нов облик на нашата дипломация, работеща целенасочено и компетентно по национални теми. Вярвам в принципа, че повече Европа означава по-силна и по-богата България. Затова ще работя за активна европейска интеграция на България в Европа. Това беше и моето първо посещение в Брюксел, много се радвам, че на срещата на най-високо ниво там не само декларирахме изключителната подкрепа за България, но се и оказа, че президентът Барозу, неговите екипи, президентът Ван Ромпой и много други европейски лидери са се запознали много подробно с моята програмна реч от 22 януари, познаваха я в детайли и ми пожелаха успех. Считат, че тези приоритети са важни за България и за Европа.

Работата ми по въпроси от външната политика от първия ден е много интензивна. За тези 100 дни са проведени над 60 срещи с представители на над 20 държави – президенти, министър-председатели, председатели на парламенти, министри, посланици, всеки Божи ден в президентската институция. И нека да кажа, за мен, говорейки за външна политика, е важен не формалният подход. Ако във външната политика подхождаме само формално, пишем си опорните точки, след това преводачите ни превеждат, аз се притеснявам, че по този начин ще се отнасят и към нас формално. Същевременно, ако искаш в рамките на една много кратка среща на възможно най-високо ниво да успееш, ти трябва не само да имаш какво да кажеш, но и да можеш сам да го кажеш на четири очи. Трябва да бъдеш естествен, трябва да бъдеш комуникативен. А по някой път дори и грешките по-скоро ни помагат да си свършим работата. Такъв беше случаят, между другото, с президента на Чехия Вацлав Клаус, който преди да влезем двете делегации, изчакахме ги тук, в този салон, докато двете делегации се подредят, си говорихме с него на перфектен немски език на четири очи за това как той се качил на неговата Шкода от времето на Чехословакия и така след това Чехия стана Чехословакия. Това да са ми грешките наистина. Но се радвам, че с него създадохме такива перфектни отношения, че седмица по-късно ние вече имахме подписана културна спогодба и разрешение България да покаже своите съкровища в края на годината в Прага.

Предстоят много посещения. Ще бъдем много активни, защото и времената са такива – времена на трансформация и на глобални промени, и България трябва да бъде много, много активна, за да се позиционира правилно. Ще се ходи в САЩ, Ватикана, Германия, Бразилия, Австрия, Гърция, Турция и много други държави. Ще се подготвям наистина добре и съм убеден, че ще се представим на ниво.

По отношение на отбраната. Доволен съм, че по отношение на Българската армия имаме ясни стратегически документи, имаме ясни цели, годишни, и разбира се, план за реформи, който се спазва. Още през първата седмица на моя мандат, на моето първо посещение в Брюксел, се видях и с главния секретар на НАТО, разговаряхме с него, получихме пълна подкрепа за реформите в армията, за действията, които предприемаме по трансформацията на нашата армия, като един полезен и достоен член на семейството на НАТО.

Бях първият президент на държава-членка на НАТО, който посети Афганистан в края на месец февруари в един изключително труден момент – след рязка ескалация на напрежението във връзка изгорените по погрешка книги от американски войници. Нека да бъда много честен към вас и да ви кажа, че реших да отида именно в този момент и бях първият президент на държава, който отиде в този тежък момент. Ако трябваше да чакам два месеца да ми осигурят коридор за български държавен самолет, те се наричат коридори на сигурност, за Афганистан, просто нямаше да съм там навреме. И днес да се наложи да го направя, в труден за нашите войници и нашите партньори момент, ще го направя пак. По-важно е президентът да бъде там, когато има нужда от него, а не просто формално, когато има възможност.

Искам също така да благодаря на нашите войници, да благодаря на целия контингент. С моето посещение там, със срещите ми на най-високо ниво с главнокомандващия на Обединените сили, с президента на Афганистан аз се убедих и получих високи оценки за работата на нашия контингент. Видях с очите си техния висок професионализъм и, разбира се, техния авторитет и уважение, което те са заслужили с делата си в Афганистан.

Накрая, какво предстои през 2012 г.? 2012 година е една година, в която България наистина ще положи изключителни усилия и президентството ще участва активно и ще води този процес, за да може България да изкове своята дългосрочна програма за развитие „България 2020”. Разбира се, трябва да бъдат готови и законите в сектор „Сигурност” - Устройственият закон, както и отделните закони за НСО, НРС и военна информация. Трябва да се постигне напредък по административната и водната реформа – ще следим, ще подкрепяме, електронното правителство трябва да напредне решително като решение за много по-добра бизнес среда в тази държава и работещи институции. Спешната помощ и електронното здравеопазване са сериозни приоритети в сферата на здравеопазването, които през тази година и с наша помощ ще бъдат поставени като приоритети и ще се работи усилено по тях.

Стартирането на мащабни проекти за енергийна ефективност също е наш приоритет и ще работим, за да се случи. Ще инициираме и подкрепяме проекти, които са в сферата на иновациите, в регионалното развитие. И разбира се поех категоричен ангажимент, който смятам да изпълня, а именно ще бъда чест гост на регионите и преди да отида там, ще бъдат организирани мобилни приемни, за да може отново да се отворим максимално към гражданите, да чуем техните проблеми и да бъдем заедно с тях.

С дейността си президентството ще търси резултати, но тези резултати няма да бъдат за един или друг политик, те ще бъдат за държавата. Ще продължим да отстояваме позиции, принципи в името на националните интереси. Ще търсим резултати, не формално изпълнение на правомощията. Не се притесняваме да стартираме много инициативи, да бъдем много активни, дори да допускаме грешки. Притесняваме се да работим формално. Със сигурност ще допускаме такива грешки, народът е казал който не работи, той не греши. За тези пет години България си пожела и гласува за президент-технократ, надпартиен, който винаги ще търси решения и резултати по националните приоритети. Това е и моята философия, това остава и това се планира, това искам и да остане – хората да ни запомнят като тези, които винаги търсеха консенсуса, решенията, резултатите по национално отговорните въпроси.

Благодаря ви още веднъж.

С удоволствие давам думата на вицепрезидента Маргарита Попова. Заповядайте.

Маргарита Попова:

Добър ден на всички и от мен. Аз, разбира се, ще се опитам да допълня само някои неща, само някои детайли от всичко това, което президентът каза пред вас и сподели така открито и честно, както го правехме още по време на нашата предизборна кампания.

Първото нещо, което искам да кажа, е следното. Ние с вас по време на предизборната кампания си казахме, че ще отворим прозорците на президентството, ще проветрим президентската институция. И това означаваше за всички нас повече прозрачност и повече отчетност, особено в сферите, в които вие бяхте много претенциозни и искахте информация. Но, явно, имаше препятствия и така не бяхте задоволени от информационна гледна точка по въпросите за помилванията, убежищата и гражданството. Още в първите седмици след встъпването ни като президент и вицепрезидент, както каза и г-н Плевнелиев, структурирахме отделни комисии, т. е. направихме структурна реформа в президентството, за да може да получавате информация често, навременно, ясно и категорично и да я пренесете, такава каквато е тя, до обществото.

Обещахме, че периодично ще отчитаме дейността на тези комисии и това го правим. До няколко дни ще последва вторият отчет на Комисията по помилванията. Между другото, бих могла и още сега да ви съобщя, че към днешна дата, от 300 разгледани молби за помилвания, имаме около 276 отказа и между другото с Указ № 30 от 27 април т. г. имаме вече и първия помилван български гражданин. Представихме и Комисията по убежищата. Предстои до седмица представяне на комисията, която се занимава с въпросите на българското гражданство. Тема трудна, тема, която се нуждае от много внимателен анализ, заедно с много ресори от изпълнителната власт, и тема, по която президентството активно ще участва заедно с Министерство на правосъдието, образователното министерство, социалното министерство, с вътрешното министерство, за да може да изработим и да започнем да работим по-скоро заедно и с парламента, разбира се, върху концепция за българското гражданство в европейски контекст.

Още на едно нещо бих искала пред вас да обърна внимание днес. Това е следното. По време на предизборната кампания ние с г-н Плевнелиев обещахме да бъдем активна президентска двойка. Това не беше само любопитно и добре звучащо клише, то се обосноваваше на фундаменталния постулат в българската конституция, а именно чл. 92, ал. 1, който казва, че президентът олицетворява единството на нацията. Това е конституционният постулат, който дава широка, изключително широка амплитуда, за да може държавният глава, който и да е той, да избере да бъде активен или да върви след събитията. Нашият президент избра първото.

В тази връзка бих искала да откроя две неща – отстояване на националната идентичност, на българската национална идентичност. И затова ние поехме кампания в подкрепа на усилията на сегашното правителство и на следващото, разбира се, защото това ще бъде дългосрочен процес, да изработим концепция или стратегия за отношението на държавата към българите извън България. В тази връзка предстои интересна инициатива в началото на м. ноември – вече е резервирана залата в Европейския парламент, в началото на месец ноември събираме представители на българските общности извън България, за да направим тази конференция, на която искаме да чуем какво очакват, какво искат и какво биха искали да дадат българите извън България, за да направим една наистина работеша стратегия, въз основа на която трябва да последва и първата крачка – да бъде изменен или да бъде изработен нов Закон за българите и за общностите, живеещи извън България. Това е правилният подход. Това се иска от нашите сънародници извън границите на българската държава.

И втората инициатива, която също с удоволствие бих искала да споделя, тя всъщност е част от инициативата за отношението на държавата към българите в чужбина, това е по-скоро отношението на българската държава към младите хора – тези, които се обучават извън границите на България и голяма част от които искат да се завърнат в родината, за да работят тук заедно с нас. Това е съвсем прясна инициатива, само от преди няколко дни, и тя се роди и инициира в Париж, където бях на посещение миналата седмица. Ще работим с представителите на студентските сдружения, те са структурирани добре в Европа и извън Европа, за да могат младите хора да получат това, което искат, и да дадат това, което могат и което искат за своето отечество. Те са вдъхновени и очакват от нас да ги обединим, идеите ще бъдат от тях.

Спирам дотук, за да може да зададете повече въпроси към президента и към целия му екип. Благодаря.

ОЩЕ ОТ БРИФИНГИ

Пресконференция на президента Росен Плевнелиев и на вицепрезидента Маргарита Попова по повод четири години от встъпването им в длъжност

21 януари 2016 | 16:04
21 януари 2016 г., Гербова зала, „Дондуков“ 2

Изявление на президента Росен Плевнелиев по повод приключилите предсрочни парламентарни избори

15 май 2013 | 16:04
„Дондуков“ 2, Зала за брифинги

Изказване на президента Росен Плевнелиев след връщането на проучвателния мандат за съставяне на правителство от “Коалиция за България”

27 февруари 2013 | 16:04

Брифинг на президента Росен Плевнелиев след заседанието на КСНС на тема: “Рискове и заплахи за сигурността и стабилността в страната, произтичащи от политическата и социална криза”

26 февруари 2013 | 19:07

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки