Онлайн видео

30 септември 2015 | 10:10

КРЪГЛА МАСА

ТЕМА: ОТ Е-ГЛАСУВАНЕ КЪМ Е-ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

30 Септември 2015 г.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки