МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО

5 ноември 2012 | 16:04

ПРАВОТО НА ПОМИЛВАНЕ

Упражняването на правото на помилване води до безусловно освобождаване на осъденото лице изцяло или отчасти от изтърпяване на наложеното му наказание.

Помилването е приложимо от момента на влизане на присъдата в сила само към неизтърпяни наказания, задължението за изтърпяването на които не е погасено на друго основание. Помилването не е приложимо към наказанията конфискация, обществено порицание и лишаване от ордени и звания, тъй като тези наказания са изпълнени изцяло с влизане на присъдата в сила.

Помилването е приложимо само към изключителни случаи.

Помилването не е приложимо, ако упражняването му ще доведе до нарушаване на конституционни принципи.

Правна уредба на правото на помилване:

Конституция на Република България: Президентът на Република България упражнява право на помилване (чл. 98, т. 11), което може да възложи на Вицепрезидента (чл. 104).
Указ № 13 / 23.01.2012 г. за възлагане на правото на помилване на Вицепрезидента
Наказателен кодекс: Президентът може чрез помилване да опрости изцяло или отчасти наложеното наказание, а смъртното наказание, доживотния затвор без замяна и доживотния затвор - да опрости или замени (чл. 74).

Практика на Комисията

Изключителен е случай, който поради настъпили след осъждането обстоятелства радикално се отличава от типичните случаи на изпълнение на съответния вид наказание. Поради това законът не поражда спрямо осъдените целените полезни ефекти, а изпълнението на присъдата представлява ненужна репресия, компрометираща принципа на хуманност на наказателната политика. За разрешаването на изключителния случаи не са приложими други средства на наказателното и наказателноизпълнителното право за облекчаване на наказателната отговорност, а положението на ефективно изтърпяване на наказанието е нетърпимо от гледище на житейската справедливост и духа на правната система.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки