СЪВЕТ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

29 октомври 2012 | 21:09

Съветът по икономическо развитие и социални политики е консултативен орган, който чрез публичен дебат цели постигане на консенсус за решения, които да доведат до икономически и социален напредък. С дейността си, Съветът фокусира общественото внимание към актуални въпроси по следните приоритетни теми:

  •     Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия
  •     Поощряване на енергийната ефективност
  •     Заздравяване на иновативната екосистема
  •     Подобряване на бизнес средата
  •     Повишаване на заетостта и насърчаване на социалното включване
  •     Демографски предизвикателства
  •     Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги
  •     Въвеждане на електронно здравеопазване

Дейността на Съвета по икономическо развитие и социални политики се организира и ръководи от: секретаря по социални политики, младежта и спортасекретаря по здравеопазване, образование и наука или съветника по икономика и иновации според темата на заседанието на Съвета и компетенцията на секретаря или съветника на президента. В Съвета се включват представители на изпълнителната и законодателната власт, гражданското общество, социалните партньори, съсловни организации, бизнеса и науката.

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки