СЪВЕТ РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

17 октомври 2012 | 14:02

Съветът за развитие на регионите и национална инфраструктура е определен с указ консултативен орган за вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от Президента в конкретната област на обществения живот. Дейността на Съвета се осъществява съгласно Общите правила за работата и дейността на съветите към Президента на Републиката и при спазване на принципите на публичност, прозрачност и зачитане интересите на гражданското общество.

Съветът за развитие на регионите и национална инфраструктура се организира, ръководи и свиква от секретаря по икономика, развитие на регионите и инфраструктурата. Темите на заседанията са от областта на националната и европейската регионална политика; планирането на централно, областно и общинско ниво; изграждането на стратегически инфраструктурни проекти и обекти с национално значение; реформата във водния, транспортния и аграрния сектор; устойчивото развитие на регионите; децентрализацията и др.

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки