ДИРЕКЦИЯ ПРАВНА

30 октомври 2012 | 12:12

Директор Боянка Младенова.  Средното си образование завършва в Икономически техникум – гр. Монтана. През 1988 г. завършва колеж към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, сп. „Държавно управление и администрация“, а по-късно и магистърска програма по сп. „Право“ към Югозападния университет“ – Благоевград. От 1973 г. до 1980 г. работи в  община Лом, а от 1980 г. до 1990 г. в общинска администрация гр. Нова Загора. От 1990 г. до м. март 2012 г. след спечелен конкурс е назначена в Народно събрание като съветник, а впоследствие и началник отдел в дирекция „Законодателна дейност и европейско право“.

Основна задача на дирекцията е да оказва правна помощ при осъществяване правомощията на президента и вицепрезидента, както и при осъществяване дейността на Администрацията на президента. Дирекция „Правна“ подготвя проекти на укази и дава становища по тяхната конституционносъобразност и законосъобразност. В правомощията на дирекцията е да следи законодателната програма на правителството и законодателния процес   на Народното събрание, като изготвя правни становища по законопроектите, с оглед на тяхната конституционносъобразност. Съгласно Закона за достъп до обществената информация съгласува  проекти на решения за предоставяне на достъп до информация. Дирекция „Правна“ отговаря на законосъобразната подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и осъществява процесуално представителство. Дирекция „Правна“ осъществява функции на секретариат на Правния съвет към президента.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки