ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВИ

30 октомври 2012 | 23:11

Директор на дирекция „Деловодство и архиви“ е Райна Иванова.

Райна Иванова завършва средното си образование в 32 ЕСПУ „Климент Охридски“, София. Образованието си продължава в колеж ПИМЕ към Технически университет в София, след което в Химикотехнологичен и металургичен университет придобива образователно-квалификационна степен магистър – инженер. От 1995 г. до 2003 г. работи последователно в Министерството на промишлеността и в Министерството на икономиката на различни позиции, като последната е експерт в отдел “Хармонизиране на законодателството”, дирекция „Европейска интеграция и международна дейност“. От 2003 г. до 2011 г. е началник сектор „Канцелария и обслужване на едно гише“ в Министерството на околната среда и водите. От 2012 г. до 2022 г. е началник отдел „Деловодно и техническо обслужване“ в Администрацията на президента.

Дирекция „Деловодство и архиви“ организира деловодната дейност по отношение на входящата, вътрешната и изходящата кореспонденция на Администрацията на президента. Осигурява приемането на документите, получени по пощата, на електронен адрес, чрез факс, на гише и чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), тяхното регистриране и разпределение съобразно функционалните отговорности, както и изпращането на изходящата кореспонденция до външни адресати. Обработва и съхранява документите в текущия деловоден архив и в учрежденския архив на администрацията. Организира извършването на експертиза по ценността на документите и предаването на ценните документи в Централния държавен архив.

 

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки