КОМИСИЯ ПО НАИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

15 октомври 2012 | 17:05

Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места е помощен орган със съвещателни функции към Президента на Република България при упражняване на неговите правомощия по чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България.

Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места е назначена с Указ № 177 от 8 май 2012 г. на Президента на Републиката и работи въз основа на утвърдени с Указ № 178 от 8 май 2012 г. правила за работа. Комисията изготвя обобщена информация за работата си по наименуване на обекти с национално значение и населени места и представя писмени годишни доклади за своята дейност, които публикува на интернет-страницата на Президента на Републиката.

 

Членове на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТА ТИМЕВА

 Проф. д.ф.н. Красимира Алексова

Красимира Алексова е професор в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторската й дисертация е посветена на езиковите процеси в семейството (1994 г.), а хабилитационният й труд – на адмиратива в българския език (2005 г.).
Интересите на Красимира Алексова са в областта на морфологията, езиковата типология, социолингвистиката и социалната психология на езика, обучението по български език за чужденци. Авторка е на книгите: „Езикът и семейството“ (2000 г.) и „Адмиративът в съвременния български език“ (2003 г.), а също и на повече от 90 статии в научни издания, на учебници и учебни помагала.

 

Проф. дин Александър Костов

Завършил е история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1983 г. Специализирал е в Швейцария, Германия и Франция. Автор е на научни статии и монографии върху историята на България и Балканите в ново и най-ново време.
От 2010 г. е директор на Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките.

 

При осъществяване на своята дейност

Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Републиката ще прилага следните

 

П Р И Н Ц И П И:

 

1. Да не се наименуват обекти с национално значение и населени места на живи личности.

2. Да се наименуват обекти с национално значение и населени места на личности с изключително значение и неоспоримо присъствие в българската история.

3. Да не се наименуват населени места с наименования, които нямат общо с българското историческо и културно пространство.

4. Да се избягват потенциално конфликтни наименования в международен план от гледна точка на дипломацията и на международното право.

5. Да се зачитат българските традиции в областта на наименуването.

6. Инициативата за промяна в наименованието на дадено населено място следва да се прави от органите на местното самоуправление и да бъде подкрепена от  мнозинството от неговите граждани.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки