Администрацията на Президента приема заявленията на студентите и учениците за стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта“

14 октомври 2022 | 17:05

Право да получат еднократната финансова помощ имат младежи, настанени в социална услуга, записани за студенти в първи курс във висше училище или професионален колеж в годината на завършване на средното си образование. Еднократна финансова помощ ще получат и дванадесетокласниците от социалните услуги, завършили единадесети клас с отличен успех.  

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ са публикувани на интернет страницата на президента. Младежите трябва да попълнят заявления по образец, които могат да изтеглят от сайта, и да приложат към тях уверение от висшето учебно заведение или удостоверение за отличен успех от средното училище. Разглеждането и одобрението на подадените документи от кандидатите ще се извърши от междуведомствена комисия.

Крайният срок за подаване на документите е 21 октомври 2022 година, лично или по пощата, на адрес: Администрация на президента, За инициативата „Подкрепи една мечта“, бул. „Дондуков“ № 2, гр. София.

 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки