ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 24.03.2014 г.

24 март 2014 | 14:02


Становище и предложения на Консултативния съвет за национална сигурност относно рисковете пред България, свързани с развитието на кризата в Украйна

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди развитието на кризата в Украйна и произтичащите от нея рискове за България.  

Република България действа като член на ЕС и НАТО, като отчита националния си интерес. България работи за това съюзът да има единна позиция по отношение на кризата в Украйна.

Република България подкрепя суверенитета, единството и териториалната цялост на Украйна. Проведеният на 16 март референдум в Автономна република Крим е в нарушение на международното право и Конституцията на Украйна и Република България не признава резултатите от него.
 
Членовете на КСНС призовават всички страни, които имат участие в настоящата криза, да преустановят всякакви провокации и да се въздържат от нарушения на международното право. Изпращането на мисия на ОССЕ в Украйна е важна стъпка за гарантиране на мирното решаване на конфликта и защита на териториалната цялост и суверенитета на Украйна от страна на международната общност.

България подкрепя подписването на политическата част на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, както и подписването на икономическата част след провеждането на свободни и демократични избори за президент.

КСНС настоява украинските власти да спазват правата и свободите на всички граждани, в това число и на лицата, принадлежащи към различните етно религиозни общности, сред които е и близо 300 000 българска общност.

Кризата в Руско-украинските отношения за пореден път поставя на изпитание и икономическата и енергийната сигурност на страната. КСНС счита, че  диверсификацията на доставките на газ, ускоряване изграждането на интерконекторните връзки със съседните страни и разработването на газовите находища в Черноморския шелф във възможно най-кратки срокове са безалтернативен национален приоритет.

С оглед на развитието на обстановката в Украйна Консултативният съвет за национална сигурност отправя следните препоръки:

1. Съветът за сигурност към МС и Националният щаб за мониторинг на обстановката в Украйна да следят и анализират процесите, които генерират рискове за сигурността на страната, и своевременно да предприемат необходимите мерки за противодействие.

2. Изпълнителната власт да предприеме действия за недопускане нарушаването на енергийните доставки, ускори работата по изграждането на интерконекторните връзки и осигури необходимия резерв, което да позволи на страната да преодолее евентуална енергийна криза.

3. Българските институции да поддържат активен диалог с българските общности в Украйна и да им оказват необходимото съдействие.

4. Като подкрепя досегашните усилия на българското правителство, КСНС препоръчва на Министерския съвет при последващите дискусии в рамките на ЕС да аргументира българската позиция, отчитайки всички рискове за България, включително и икономическите, свързани с развитието на кризата.

Становището е прието с широк консенсус, с изключение на ПП "Атака".

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки