11 юли 2013 г. Конференция "От риск към сигурност: реформа на системата за оценка на риска от рецидив"

15 юли 2013 | 15:03

На 11 юни 2013 г. в сградата на президентската администрация под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова се състоя конференция на тема ,,От риск към сигурност: реформа на системата за оценка на риска от рецидив“.
a
Форумът се проведе в рамките на едноименен изследователски проект на Комисията по помилването при Президента на Република България, подкрепен от Фондация "Фридрих Еберт" за 2013 г. и спечелен през октомври 2012 година.
 
Целта на конференцията бе да съдейства за развиване на прозрачна, информирана и ефективна държавна политика срещу рецидивната престъпност в принос към стабилността на европейското пространство на сигурност и правосъдие. По-конкретно форумът беше насочен към насърчаване на професионалния диалог между екипите на местата за лишаване от свобода по актуални въпроси на адаптирането на прилаганата от тях методика за оценка на рецидивния риск към българските условия.

Конференцията се проведе като етап от процеса на оценка на ефективността на методиката, който започна в началото на годината с провеждането на анкетно проучване и серия работни срещи на членове на Комисията по помилване с екипите на затворите по места. Резултатите от този процес бяха обобщени и представени на конференцията като основа за достигане до решения за реформа на методиката.

Участници:

Близо 50 социални работници, психолози и други служители на екипите на всички места за лишаване от свобода, представители на Главната дирекция "Изпълнение на наказанията", бивши членове на Комисията по помилване и прокурори.

Почетен гост на конференцията беше г-жа Регине Шуберт, директор на Бюро "България: на Фондация "Фридрих Еберт".

Лектори:

Проф. д-р Юлия Бояджиева, член на КП
Валентина Караганова, началник-отдел СДВРП при ГД ИН

Презентациите и докладите от конференцията са достъпни в раздел "Анализи и изследвания".

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки