СЪБИТИЯ

7 декември 2012 | 17:05

11 ноември 2012 г. Кръгла маса "Помилването: между социалните митове и правната реалност“, проведена в сградата на президентската институция под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова. Събитието представлява второто публично обсъждане на проблеми на помилването, провеждано в България (първото е осъществено през 1997 г. под патронажа на вицепрезидента Тодор Кавалджиев), и първото с характер на специализиран научен форум.

Обсъдени бяха практически въпроси на помилването: преглед на практиката по прилагането му след Освобождението, конституционните основи на правото на помилване, помилването като инструмент в отношенията на държавния глава с трите власти, различни методики за оценка на риска от рецидив, информационното обезпечаване на процеса на вземане на решение и зачитането на интереса на третите засегнати лица. Представено бе пилотно проучване на нагласите на затворниците към помилването, проведено от ГД "Изпълнение на наказанията".

Участници:

Близо 60 представители на законодателната и съдебната власт, конституционни съдии, членове на екипите на затворите, бивши членове на Комисията по помилването, учени от Правния институт на БАН и юридическите факултети на СУ и УНСС, представители на неправителствени организации.

Модератор:
доц.д-р Владимир Велинов, член на КП.

Лектори:
Проф. д-р Снежана Начева, бивш конституционен съдия, член на КП;
Д-р Наталия Киселова, правен съветник на Президента на Републиката;
Пламен Дацов, съдия в САС;
Пламен Пачев, прокурор ВКП;
Проф. д-р Здравко Трайков, член на КП в периода 2002-2012 г.;
Доц. д-р Емил Маджаров, криминолог;
Доц. д-р Павлина Петкова, психолог;
Проф. д-р Юлия Бояджиева, криминолог, бивш и настоящ член на КП.

Презентациите и докладите от конференцията са достъпни в раздел "Анализи и изследвания".

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки