Комисията по помилването при Президента приема за обучение студенти по „Право“ и „Публична администрация“

6 ноември 2012 | 10:10

От 3 декември 2012 г. Комисията по помилването в Администрацията на Президента приема за втори път документи за обучение в редовната си Стажантска програма. Стажът е с продължителност 140 часа за три месеца.

Стажантската програма предоставя възможност на студенти да участват пряко в дейността на КП. Приетите за обучение стажанти провеждат сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебната практика, както и първично обработване на информация, свързана с работата на Комисията.

Осемте първи стажанти на Комисията, приети през септември, я подпомагат при подготовката на молбите за разглеждане, при обобщаване на практиката на експертите, както и във важни за дейността на екипа изследвания. На българско-германската конференция „Помилването – репресия и хуманност в съвременните наказателни политики”, проведена на 28 и 29 декември т.г. на „Дондуков” 2, бяха представени първоначални резултати от три изследвания с участието на стажанти на КП -  сравнителноправно изследване на моделите на помилване в Европа, криминологичен анализ на профила на молителя и изследване на ефективността на тежките наказания в българската практика.

Кандидатите за стаж в КП трябва да имат завършен III курс в специалност „Право“ или „Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4.

Документи за кандидатстване се приемат от 3 до 14 декември на електронен адрес m.teodosieva@president.bg. Повече информация за Стажантската програма е публикувана на адрес http://www.president.bg/docs/1351452657.pdf.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки