ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕМА: ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИЯ

7 ноември 2012 | 01:01

На 06.07.2012г. се проведе второто заседание на съветът по култура духовност и национална идентичност към президента на република България. Темата беше  „Основи на националната стратегия за култура на България“.Бяха обсъдени основните приоритети, които ще залегнат в бъдещата стратегия. Работната група към министерството на културата представи анализа на културния сектор, който е в основата за изграждане на бъдещата стратегия.  Анализът показа, че секторът култура във време на криза генерира заетост и това се дължи главно на големия брой малки и средни предприятия в сектора, генерира икономически ръст и е сектор с голяма конкурентноспособност . Президентът Росен Плевнелиев подчерта, че издигането на културата, изкуствата и културните и творчески индустрии в приоритет и национална кауза трябва да бъде наша цел като нация и като пълноправни членове на европейското семейство.  В съвета участваха представители на законодателната, изпълнителната, местната власт и широко представителство на неправителствения сектор, експерти в областта на културата и творци. Съвета постигна съгласие по основните приоритети, които ще залегнат в бъдещата стратегия.

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки