БРИФИНГИ

Брифинг на президента Росен Плевнелиев след заседанието на КСНС на тема: “Рискове и заплахи за сигурността и стабилността в страната, произтичащи от политическата и социална криза”

2013-02-26 19:03:00


Росен Плевнелиев: Добър вечер. След 5-часово заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в един много конструктивен и прагматичен дух, с добра воля стигнахме до конкретни решения, ангажименти и българските граждани в следващите дни, разбира се, ще бъдат и свидетели на решенията, които се взеха днес тук.
 
Постигнат е и пълен консенсус от присъстващите на Консултативния съвет за национална сигурност по следващото предложение, което аз ще изчета пред всички вас, а именно знаете много добре Консултативният съвет за  национална сигурност приема становища и предложения. Затова и ние приехме следното становище и предложение на Консултативния съвет за национална сигурност относно рисковете и заплахите в страната, произтичащи от политическата и социална криза:
 
Консултативният съвет, като отчита справедливия характер на протеста на българските граждани, породен от нерешени проблеми, като отчита членството на страната в НАТО и Европейския съюз и необходимостта да бъдат укрепени парламентарната демокрация и демократичните институции, като оценява рисковете и заплахите за националната сигурност, произтичащи от политическата и социалната криза, постигна общо съгласие, че демократичното устройство на Република България не може да бъде поставено под съмнение и се обедини около следното становище.
 
Породени са рискове за нормалното функциониране на институциите в България, както и за ескалация на социалното напрежение. Изходът е в провеждането на предсрочни парламентарни избори. За овладяване на кризата са необходими целенасочени действия на президента, Народното събрание, правителството в оставка и местните власти. Всички действия на институциите и на политическите партии в диалог с гражданското общество трябва да бъдат насочени към утвърждаване на демократичните процеси, стабилността на институциите и запазването на гражданския мир и обществения ред.
 
Народното събрание и Министерският съвет да се ангажират със спешни мерки и решения, необходими за разрешаване на проблемите, предизвикали протестите, в т. ч. измененията в Закона за енергетиката, които да направят възможно намаляването цената на тока и облекчаването на социалното положение на българските граждани. Мораториум върху сделки за разпореждане и строителни дейности върху държавни и общински имоти на територията на крайбрежни плажни ивици и др.

Това е текстът на становището. Извън всичко, което можете да прочетете и да видите в него, което е поле на пълен консенсус между политическите партии и членовете на Консултативния съвет за национална сигурност, ще има и много други мерки, които ще бъдат предложени в парламента.

Парламентът ще приеме специална програма за неотложните мерки и дейности, които да се свършат до края на неговия мандат. Ще има много конкретни инициативи. Те ще бъдат в диалог с гражданските организации и по различните нива на компетентност в държавата.

Работим и оставаме посветени на нуждите на гражданите и разбира се на укрепването на устоите на демократичния ред в България.

Благодаря ви. Ако има въпроси, готови сме да отговаряме.

Вера Александрова, БНТ: Господин Президент, изчерпани ли са всички възможности за съставяне на правителство в рамките на този кабинет? Питам Ви, защото в днешния ден, а и вчера се появиха съмнения за евентуално създаване на програмен кабинет, не за служебно правителство.

Росен Плевнелиев: Чухте в становището, което прочетох пред всички вас, ние се обединихме, че пътят за излизане от кризата и създаването на предпоставки за ефективно решаване и легитимно национално отговорно решаване на проблемите, които бяха поставени от българските граждани на дневния ред, както и пътят за излизане от кризата, минават през предсрочни парламентарни избори, в които ние ще вървим към съставянето на едно следващо легитимно, директно избрано от народа правителство.

Вера Александрова, БНТ: А кога ще бъдат тези избори? Уточнихте ли?

Росен Плевнелиев: Позволете ми да си запазя това право, като ще преценя в кой момент и кога да посоча точната дата на провеждане на изборите. Бъдете сигурни, че тя ще бъде в рамките на този период, който вече беше постигнат като компромисен в рамките на политическите консултации от миналата седмица. Периодът, който посочихме, беше края на април, средата на май. Конкретна дата очаквайте от мен скоро.
Заповядайте.

Деница Гацинска, Радио К2: Господин Президент, кога ще поканите протестиращите тук, в президентството, и как ще им обясните, че партиите, колкото и да са лоши, нищо по-добро от тях не е измислено? Благодаря.

Росен Плевнелиев: В петък правим първото събиране на Обществения съвет, което ще бъде с цел да се структурира неговата работа. Поех категоричен ангажимент, че той няма да се обърне на говорилня, че той ще адресира проблемите, които бяха поставени. Исканията, които получих, вече са поставени в дневния ред на много институции – общински, държавни, Народното събрание, Министерския съвет в оставка. Отнасяме се максимално сериозно, отговорно. В петък предстои първото събиране.

Лъчезар Цветков, БНР: Господин Президент, все пак имате ли някакъв обратен сигнал от институциите за някакви конкретни мерки, които вече са взети по исканията на протестиращите? И, ако позволите, още един въпрос. Днес следобед има още един случай на самозапалил се човек в Раднево. Осъзнавате ли наистина всички вие голямата отговорност, която носите в момента пред българските граждани и това, че трябва наистина, може би, в спешен порядък да намерите изход от ситуацията?
Благодаря.

Росен Плевнелиев: Осъзнавам огромната отговорност на българската държавност като цяло. Това, което се случва, наистина е повод за сериозна загриженост. Именно затова всеки ден взимаме решения, постигаме консенсус, адресираме проблемите, отнасяме се максимално отговорно. Виждате, че президентът всеки ден посочва много ясно къде сме и накъде отиваме. Днес разбрахте, че вървим към предсрочни парламентарни избори. В четвъртък ще имам обръщение към нацията. Ще бъда максимално конкретен, включително и ще адресирам всички граждани, част от проблемите, които те поставиха, ще посоча ясни срокове. Ще посоча ясни решения. Имаме много силен консенсус и изключителна мотивация днес на всички членове на Консултативния съвет за национална сигурност да се предложат конкретни решения в интерес на облекчаване на социалното положение и изискванията, които поставиха част от гражданите, включително тези, които протестират, но и тези, които са вкъщи, но и те посочват много ясно, че дневният ред трябва да се промени.
 
Виждате, че излязохме с конкретика – Закон за енергийна ефективност, Закон за енергетика, мораториуми. Предстоят много други конкретни мерки, които ще адресират нуждите и исканията, но и нека да съм категорично ясен. Всичкото това, което ще се случва, ще бъде в синхрон и базирано на правовата държава, механизмите на държавността и общия консенсус, който ние имаме, че България е член на Европейския съюз и спазва европейските правила и норми, че България е член на НАТО, че България иска да запази всичко, което до момента е постигнато. А то трябва да бъде надградено в синхрон и в диалог с гражданите.

Всеки ден ще слушате, ще чувате много ясни и категорични послания от нас какво ще бъде предприето. Проблемите няма да бъдат заметени, ще бъдат посочени, ще търсим решенията заедно с гражданите.

Надя Ганчева, Нова Телевизия: Само да попитам, след доклада на вътрешния министър, има ли данни по това, което казахте и във встъпителните си думи, дали има целенасочено, провокирано насилие сред протестиращите и според вътрешния министър какви са опасностите и рисковете пред страната след протестите, които се проведоха тук?

Росен Плевнелиев: Синхронизирахме действията на всички институции, които работят в сектор „Сигурност”. Ние ще гарантираме спокойствието и правовия мир в държавата. Благодарни сме на българските граждани и на протестиращите, които по един много демократичен начин показаха своята воля и своята позиция. Надяваме се това да продължава да бъде така. Отново заявявам, че ще гарантираме всичко необходимо, за да може българските граждани да се чувстват спокойни. Очакваме, разбира се, в рамките на демократичния процес, който стартира оттук нататък, за адресиране на конкретните проблеми, за търсене на решения. Не всичко ще се реши от днес за утре. Някои от исканията са решими, някои от тях са нерешими. Някои са възможни, други са невъзможни. Но стартираме по възможно най-коректния и достоен начин заедно в Обществения съвет, за да постигнем консенсус какво трябва да се случи.
 
Очаквам, че когато работим в Обществения съвет и когато адресираме проблемите, ще се работи за намаляване на напрежението, а не за увеличаване на напрежението. И очаквам отговорна позиция и действия от всички по веригата.

Благодаря ви още веднъж. Успешна вечер на всички вас.

Въпрос: (Не се чува)

Росен Плевнелиев: Аз гарантирам пред всички вас, че независимо каквито и да са обстоятелствата в държавата, законите и правовият ред ще бъдат спазвани. И това беше моето послание към господин Сидеров. Той си позволи да прави пиар за сметка на елементарните правила, закони, които крепят нашата държава и усещането, че всички ние живеем в един общ дом и базираме собственото си развитие, както и това на нашите деца, на общи закони, правила и ценности. В правилата на Консултативния съвет за национална сигурност много ясно е записано как той заседава. В Закона за Консултативния съвет по национална сигурност, който е приет преди 18 години, също.

Преди да се вдигат скандали и да се прави кризисен пиар на гърба на държавата и на гърба на правилата и законите в тази държава, апелирам към всички да прочетат законите. По същия начин апелирам към българските граждани, преди да изгорим Конституцията, нека да прочетем Конституцията. Тя е интересно четиво.

Благодаря на всички. Хубава вечер ви желая.

 

ОЩЕ ОТ БРИФИНГИ

Пресконференция на президента Росен Плевнелиев и на вицепрезидента Маргарита Попова по повод четири години от встъпването им в длъжност

21 януари 2016 | 16:04
21 януари 2016 г., Гербова зала, „Дондуков“ 2

Изявление на президента Росен Плевнелиев по повод приключилите предсрочни парламентарни избори

15 май 2013 | 16:04
„Дондуков“ 2, Зала за брифинги

Изказване на президента Росен Плевнелиев след връщането на проучвателния мандат за съставяне на правителство от “Коалиция за България”

27 февруари 2013 | 16:04

Брифинг на президента Росен Плевнелиев

7 февруари 2013 | 12:12
7 февруари 2013 г., 11.30 часа, „Дондуков” 2

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

ТРИ МОРЕТА - БЪЛГАРИЯ 2021

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки