ОРДЕНИ И МЕДАЛИ

30 октомври 2012 | 23:11

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Орден „Стара планина“
Орден „Стара планина“ е най-високото държавно отличие. С него се награждават български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България;
С орден "Стара планина" се награждават и чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.

ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ПЪРВА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ

          ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ             ПЪРВА СТЕПЕН              ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ            ВТОРА СТЕПЕН

ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА С ЛЕНТА
С ЛЕНТА

Орден "Стара планина" е с лента и без лента.
Орден "Стара планина" с лента е без степени. С него се награждават държавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи и български граждани. На наградените се връчва и звезда на ордена.
С орден "Стара планина" без лента се награждават министри, дипломати, политически и обществени дейци, дейци на културата, военни лица, представители на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени. Този орден има две степени - първа и втора, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица).

Орден „Св. св. Кирил и Методий“
С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката. Орденът има следните степени: огърлие, първа степен - златен с оранжева лента, втора степен - сребърен с оранжева лента.
С орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие се награждават лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката.
С орден "Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен се награждават лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката.
Орден "Св. св. Кирил и Методий" - втора степен се връчва на дейци на образованието, културата и читалищното дело.

ОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПЪРВА СТЕПЕНОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВТОРА СТЕПЕНОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОГЪРЛИЕ

                                ПЪРВА СТЕПЕН                                      ВТОРА СТЕПЕН                                              ОГЪРЛИЕ

Орден "За гражданска заслуга"
С орден "За гражданска заслуга" се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България. Орденът има две степени - първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник.

ОРДЕН ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА ПЪРВА СТЕПЕНОРДЕН ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА ВТОРА СТЕПЕН

                                                              ПЪРВА СТЕПЕН                                                   ВТОРА СТЕПЕН
 

Орден "За военна заслуга"
С орден "За военна заслуга" се награждават български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България. Орденът има една категория - с мечове, и три степени.

ОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ПЪРВА СТЕПЕНОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ВТОРА СТЕПЕНОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ТРЕТА СТЕПЕН

                                  ПЪРВА СТЕПЕН                                            ВТОРА СТЕПЕН                                      ТРЕТА СТЕПЕН


Орден "Мадарски конник"
С орден "Мадарски конник" се награждават чужди и български граждани за особенно големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България. Орденът е с лента с българския национален трибагреник, има две степени - първа и втора, и две категории - без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица).

ОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ

                             ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ       ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ         ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОВЕ


Орден "За храброст"
С орден "За храброст" се награждават военни и граждански лица за проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава. Орденът има три степени - първа, втора и трета, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица).
С орден "За храброст" с мечове се награждават военни лица:
    - с първа степен - висши офицери - генерали и адмирали;
    - с втора степен - офицери;
    - с трета степен - сержанти и войници.

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ТРЕТА СТЕПЕН С МЕЧ

                    ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ                    ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ                     ТРЕТА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ

 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ПЪРВА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ТРЕТА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ

                               ПЪРВА СТЕПЕН                                         ВТОРА СТЕПЕН                                         ТРЕТА СТЕПЕН


Медал "За заслуга"
С медал "За заслуга" се награждават български граждани за заслуги в различни области на обществения живот - култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест.
Медалът "За заслуга" е златен с кръгла форма и има една степен.

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГА

ЗА ЗАСЛУГА

Още от ИНСТИТУЦИЯТА


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки