ЦВЕТА ТИМЕВА

2 август 2022 | 13:01

Цвета Тимева е родена на 8 март 1969 г. в Бургас.

През 1988г. завършва средното си образование в Строителен техникум “Кольо Фичето” в Бургас.  През 1993г. завършва Висшия институт по архитектура и строителство със степен магистър - Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Придобива специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.

Преминава обучение в рамките на програма „Партньорство за пътища“, Холандия. През 2013г. завършва курсове на обучение в института за публична администрация (ENA), Париж, а през 2014г. - в Национален институт по публична администрация  (INAP), Мадрид, и в Институт по публична администрация (INA), Лисабон, на теми: „Управление на Структурните фондове на ЕС“ и „Управление на проекти, финансирани от структурните и кохезионен фонд на ЕС“.

В периода 1997 – 2000г. работи като проектант в частния сектор.  

От 2001 до 2015 г. работи в Агенция „Пътна инфраструктура”, като в периода 2001 – 2011г. последователно заема различни длъжности в дирекция „Експлоатация и поддържане на републиканските пътища“. В периода 2010 - 2011г. е ръководител на проект по ОП „Регионално развитие“.

От 2011г. до 2015 г. е директор на дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма Транспорт и Кохезионен фонд“. Като член на работни групи участва в разработването на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020г. и в обсъжданията на Споразумението за партньорство 2014-2020 между Република България и Европейската комисия.

От 2015 до януари 2017 г. работи като консултант по организиране и координиране на дейности по подготовка, възлагане, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС.

Назначена е за секретар по регионално развитие на президента с указ № 57 от 24 януари 2017г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначена за секретар по регионално развитие с указ № 23 от 22 януари 2022 г. Преназначена е на длъжността секретар по регионално развитие, туризъм и екология с указ № 98 от 30 март 2022 г.

С указ № 210 от 1 август 2022 г. е назначена от държавния глава Румен Радев за главен секретар на президента, считано от 2 август 2022г.

Владее английски и руски език.

 

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки