СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА

ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА

Съветник по външна политика на Президента на Република България

АНТОН КУТЕВ

Съветник по парламентарните въпроси на президента на Република България

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

Съветник по иновации на Президента на Република България

МАРИЯ ЮРУКОВА

Съветник по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Републиката

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България

ЛЮБОМИРА ГАНЧЕВА

Съветник по енергетика, индустрия и селско стопанство на президента на Република България

ДИЛЯНА СЛАВОВА

Съветник по външна политика на Президента на Републиката

ИВАНКА ИВАНОВА

Съветник по правни въпроси на президента на Републиката

СТЕФАН ГОДЖЕВЪРГОВ

Съветник по сигурност и отбрана на президента на Републиката

ЛЮБЧО ТОДОРОВ

Съветник по военната сигурност на Президента на Републиката

ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА

Съветник по образование на Президента на Републиката

СТЕФАН САВОВ

Съветник по финанси и инвестиции на Президента на Републиката

ИЛИЯ МИЛУШЕВ

Съветник по сигурност и отбрана на Президента на Републиката

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

Съветник по младежта и спорта на Президента на Републиката

ДАРИНКА ВЛАДОВА

Съветник по Благотворителната инициатива „Българската Коледа“

НЕВИН ФЕТИ

Съветник по правни въпроси на Президента на Републиката

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки