СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА

БЛАГОЙ ДЕЛИЕВ

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България

НИНА КОЛЕВА

Съветник по социални политики на Президента на Република България

ЯВОР ГЕЧЕВ

Съветник по селско стопанство на Президента на Република България

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА

Съветник на Президента на Република България по екология

АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ

Съветник по иновации на Президента на Република България

ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА

Съветник по външна политика на Президента на Република България

МАРИЯ ЮРУКОВА

Съветник по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Републиката

ПЛАМЕН СЛАВОВ

Съветник по култура на Президента на Република България

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България

ДИЛЯНА СЛАВОВА

Съветник на Президента на Република България

СТЕФАН ГОДЖЕВЪРГОВ

Съветник по сигурност и отбрана на президента на Републиката

ИЛИЯ МИЛУШЕВ

Съветник по сигурност и отбрана на Президента на Републиката

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

Съветник по младежта и спорта на Президента на Републиката

ДАРИНКА ВЛАДОВА

Съветник по Благотворителната инициатива „Българската Коледа“

СТЕФАН САВОВ

Съветник по финанси и инвестиции на Президента на Републиката

ПЛАМЕН УЗУНОВ

Съветник на президента по правни въпроси

ИВАНКА ИВАНОВА

Съветник по правни въпроси на президента на Републиката

НЕВИН ФЕТИ

Съветник по правни въпроси на Президента на Републиката

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

Съветник по образование на Президента на Република България

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки