РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Изявление на президента на Република България Румен Радев на 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

2022-11-08 13:32:00
 
 
 
Ваши Превъзходителства,
Уважаеми дами и господа,
 
Позволете ми най-напред да изкажа искрената си благодарност на президента Абдел Фатах ел-Сиси за отличната организация и гостоприемство, както и на президента Самех Шукри за конструктивния диалог. 
COP 27 се провежда в драматично време, белязано от влошена среда за сигурност и засилени геополитически предизвикателства, предизвикани от войната в Украйна, тежки енергийни, икономически и социални кризи.
 
Не бива обаче да позволяваме всички тези кризи да провалят общата ни решимост да се борим с изменението на климата, особено като се имат предвид многото скорошни безпрецедентни климатични бедствия. 
 
Най-надеждните научни източници ясно показват, че устойчивото на климатичните промени развитие е изложено на риск при сегашните нива на глобално затопляне. 
 
Трябва да обединим усилията си и да използваме времето, с което все още разполагаме, за да предотвратим най-лошите последствия от изменението на климата. Изменението на климата е глобална заплаха и може да бъде преодоляно само чрез глобален отговор.
 
България е твърдо ангажирана с целите на Парижкото споразумение. Моята страна ще постигне съвместно с останалите държави - членки на ЕС, целта за климатична неутралност до 2050 г.
 
Емисиите на парникови газове в България през 2020 г. са намалели с 57% в сравнение с базовата година. Преизпълнихме националната си цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия със 7%, като през 2020 г. този дял ще бъде 23%.
 
Диверсификацията на енергийните доставки е от решаващо значение и моята страна вече засили усилията си за осигуряване на по-добра междусистемна свързаност със съседните държави. Междусистемната газова връзка Гърция-България (ICGB), открита на 1 октомври тази година, значително засилва сигурността на доставките на газ не само за България, но и за целия регион на Югоизточна Европа и извън него.
 
Осигуряването на справедлив преход включва усъвършенствани технологии и системни иновации във всички сектори. 
 
България ще продължи да развива и да разчита на възобновяемата енергия, зелените водородни решения и енергоспестяващите и съхраняващите енергия технологии. 
 
Засилената глобална амбиция за смекчаване на последиците от изменението на климата не е достатъчна. Работната програма за смекчаване на последиците от изменението на климата е инструмент за преодоляване както на недостига на амбиции, така и на недостига на изпълнение чрез засилени действия от страна на всички заинтересовани страни, преразглеждане и преминаване към цели за цялата икономика. 
 
Необходимо е да разширим и укрепим програмата за адаптация, а работната програма от Глазгоу-Шарм-ел-Шейх по глобалната цел за адаптация ще ни позволи да направим това.
 
Преходът към ресурсно ефективна, екологична и нисковъглеродна икономика изисква значително взаимодействие между политиките, инвестициите, науката и публичния сектор. Общата трансформация е възможна само с участието на частния и финансовия сектор и се очаква да предостави важна възможност за устойчиво развитие. 
 
И накрая, като се има предвид ангажиментът ни за напредък в дневния ред в областта на климата в нашия регион и извън него, България вече изрази готовност да бъде домакин на COP29. Ще се обърнем към нашите партньори, за да оформим мотивирано предложение във връзка с това.
 
Благодаря ви за вниманието!
 

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Слово на президента Румен Радев на церемонията по интронизация на новоизбрания Български патриарх Даниил

30 юни 2024 | 18:06
30 юни 2024 г., Патриаршеска катедрала “Св. Александър Невски”

Слово на държавния глава Румен Радев по случай отбелязването на 146 години от Освобождението на България

3 март 2024 | 13:01
3 март 2024 г., връх Шипка

Слово на държавния глава Румен Радев по случай 151-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

19 февруари 2024 | 18:06
19 февруари 2024 г., София

Новогодишно обръщение на държавния глава Румен Радев

1 януари 2024 | 08:08
2023-2024 г.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки