РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Изказване на президента Росен Плевнелиев на консултациите с политическите партии, представени в националния и в Европейския парламент

2014-08-01 15:30:00

Добър ден и добре дошли на всички в президентската институция на тези консултации.

Темата е актуализацията на Бюджета за 2014 година, аргументи „за“ и „против“. Тези дебати са важни. Важни са, защото като държавен глава съм буквално залят от обаждания, писма от браншови организации, Европейската комисия, работодателски и синдикални организации, общини, за да се постигне последен опит за консолидиране на позиции по темата за бюджета за 2014 г.

Искам да ви благодаря предварително, защото винаги досега на консултациите, които сме провеждали, сме демонстрирали заедно национално отговорен подход и сме търсили разумен надпартиен подход по актуални за нацията въпроси.

Прецених тези дебати днес, тези последни консултации преди закриването на Народното събрание, тук, в президентската институция, да бъдат публични по две основни причини.    Първата е, че българският народ, браншови, синдикални и всякакви други организации имат огромен интерес и искат да разберат аргументите на всеки един от нас – защо „за“ и „против“. Второ, по-важно, искам предварително да заявя, че вярвам, че е важно народът да чуе и да разбере какви са аргументите на всеки един от нас, за да може след това със съзнателно взетото решение да се знае и кой носи отговорността.

Намираме се в нелек момент и търсим съгласие. Моят апел е да оставим партийните опорни точки и да се обърнем към истината за фактите в бюджета, в икономиката на държавата, за финансите на държавата и, разбира се, също така да се обърнем към „опорните точки“ на народа и към необходимите действия за това, което вече договорихме, а именно плавен преход към повече стабилност, и дали една актуализация на бюджета или липсата на актуализация на бюджета ще доведе до това, което всички ние заедно си обещахме да свършим  - повече или по-малко стабилност в държавата.

Позволете ми да ви запозная с няколко писма, които просто ще споделя набързо:

Камара на строителите в България, отделни фрагменти от тях: „С внимание и тревога следим обществения дебат по отношение необходимите финансови средства за нормалната функция на държавата и искаме да Ви предупредим, че поради спирания на плащанията по оперативните програми е реална опасността от неизпълнение на сключените договори в строителството. Намираме се в разгара на строителния сезон, а сме принудени да спираме работа поради липса на оборотни средства за разплащане по извършени строително-монтажни работи. Особено критично е положението по оперативна програма „Околна среда“, където са в ход изграждането на обекти за над 1 млрд. лв. За тези обекти неизпълнението е факт. Предвид обстоятелствата, че изтича програмният период, довежда до сериозни загуби за страната – както материални, така и социални. Само по Програмата за развитие на селските райони допълнително неизплатените към нас от държавата суми са 748 млн. евро, от които половината са задължения към строителните фирми. Заявяваме, че ние нямаме повече резерви да кредитираме държавата и сме изправени пред реален фалит и загуба на десетки хиляди работни места. Всички срокове, обещани от правителството, вече са изчерпани“.

Декларация на Българския лекарски съюз: „За сетен път станахме свидетели на политически и личностни боричкания, които в никакъв случай не са изразители на интересите на обществото и заплашват прякото лечение и здравето на нацията. Умоляваме народните избраници, моля влезте в залата на 4 август, дори и за последен път. Едва ли здравето на хората трябва да се превръща в залог, за да измъкнете поредните политически дивиденти“.
    
Декларация от Национална пациентска организация: „Предложената актуализация в размер на 225 млн. лв. е крайно недостатъчна за нормалното функциониране на системата до края на 2014 г., но би могла да спомогне за осигуряване на временна финансова стабилност в месеците за Здравната каса до сформирането на 43-то Народно събрание. Умоляваме всички институции и парламентарно представени партии да намерят сили и воля за политически консенсус да се защитят интересите на едни от най-уязвимите български граждани – пациентите. Призоваваме да се вземат спешни мерки, които да доведат до актуализацията на бюджета, с цел да се съхрани животът и здравето на милиони български граждани“.
    
Получих едно много интересно писмо от самоорганизирали се 37 български общини, които пишат следното: „Червени, сини, от Костинброд до Мездра, Враца, Бяла Слатина, Плевен, Козлодуй, Момчилград и т.н. По този показател се откроява само Оперативна програма „Околна среда“ в общ размер на дължимите към 30 юни 2014 г. от 147 млн. лв., дължими на над 30 общини. От тях най-значими са сумите, дължими както следва – пълна разбивка на 30 общини. Следва обаче да се имат предвид, пишат тези 30 общини, че по Оперативна програма „Околна среда“ има скрит механизъм за забавяне на плащанията чрез забавяне на процедурата по осъществяване на последващ контрол от управляващия орган. Тоест, общините нямат право да депозират искане за възстановяване на средства, ако искането включва разходи по договор с изпълнители, по които липсва становище на управляващия орган“.

Мога да продължа със списъка с писмата. Току-що приключих среща с работодателските и синдикалните организации, представителни за нашата държава. Те посочват, че проблемът с европарите е драматичен и да се подкрепят общините сега и веднага. Представителните работодателски и синдикални организации посочват, че Касата (НЗОК) е жизненоважна. Ако не, казват те, следват бунтове! Следващият кабинет няма да има ход, но как да обясниш на болния, на фалиралите общини, на строителите, на „Напоителни системи“. Неописуеми проблеми, говорят те, в енергетиката, системен проблем там и за мътна вода, защото някой е подготвил мрежите да лови здраво в следващите месеци.

Това са само някои от тезите, които чух от широко представени национални организации. Благодаря.

Уважаеми представители на отговорния български политически елит и на парламентарно представени политически сили, както и сили, представени в Европейския парламент,

Апелирам в днешните дебати да използваме последната възможност, за да вземем отговорно решение не в интерес на една или друга партия и краткосрочното отиграване на предизборни ситуации. Българските пациенти, българските общини, българските достойни строители не бива да бъдат обект на партийно боричкане. Убеден съм, че един коректен прочит на цифрите и фактите в държавата към момента ще помогне да вземем и най-мъдрото решение и да подкрепим вече предложеното от правителството решение, което е една необходима за мен, важна стъпка в посока на повече стабилност, каквато договорихме в един преходен, труден за нацията период.

Когато говорим за цифри, просто ще ви помоля да ви информирам с прочита на някои цифри в държавата такъв, какъвто е направен от експертите в президентската институция.

Към 30 юни дефицитът официално е 995 млн. лв. Същевременно за цялата година е планиран 1,4 млрд. лв. През месец юли е натрупан още 250 млн. лева. Тоест, към момента ние имаме около 1,3 млрд. от общо 1,4 млрд. лева, планирани за годината. Но всъщност на общините не са разплатени 305 млн. лв. На строителите не са разплатени 1 млрд. лв. Колко е всъщност дефицитът? Трябва ли да бъдем креативни тогава, когато можем да бъдем искрени и коректни.

По същия начин с приходите в държавата - имаме драстично неизпълнение на приходите. Заложени са 2 млрд. лв. в повече до края на 2014 г. Изпълнени са 240 млн. в повече. Това означава, че до края на годината вероятно ще се изпълнят 500 млн. лева. Липсва милиард и половина.  Вече анализите на Министерство на финансите показват, че дупката в приходната част ще бъде минимум 700-800 млн. лв. Това е факт днес и сега.

Искам също така да ви информирам, че ресурсът за Националната здравноосигурителна каса, който се иска, е над 300 млн. лв. Вие изразихте всички подкрепа за тази необходима ревизия на бюджета. Аз ви благодаря и вярвам, че тя е правилна и важна.

Еврофондовете са голям проблем, който искам да дебатираме днес. Само няколко аспекта. Планирани са през тази година от „Национален фонд“ (на МФ) да бъдат разплатени 3 млрд. лв. От тези 3 млрд. лв. до момента са изплатени 1 милиард. Трябва да изпълним още 2 милиарда. Питам ви как ще изпълним още 2 млрд. лв., след като не плащаме, а спираме строителите? Как ще изпълним още 2 млрд. лв., след като не даваме възможност на общините за глътка въздух?

Искам да знаете, че еврофондовете се управляват, освен по правилото N+2, и по правилото N+3. Това означава, че това, което сме планирали към края на 2014 г. да разплатим, не може да бъде прехвърляно в следващи години. Планирали сме 3, ако усвоим 2, останалото губим. Не само, че го губим, но го плащаме двойно, защото, от една страна, ще строим пречиствателните станции, магистралите, пътищата и общинските проекти, но Брюксел ще ни отреже 1 млрд. поради правилото N+3, което е разумно и важи за 28 държави членки.

Питам ви не е ли разумно да „отпушим“ двете оперативни програми, които са временно спрени, като дадем възможност да бъдат платени глобите, които се очаква да бъдат по-малко от 200 млн. лв., за да отпушим само по тези две оперативни програми 4 млрд. лева? Не е ли важно да дадем и още мъничко глътка въздух на общините и аванс за тях, за да може не просто само да отпушим, но и да ускорим, така че да изгубим по-малко. Повече от ясно е, че от тези 3 млрд. до края на годината ще бъдат изгубени поне 300 млн. Но защо да губим милиард? Нима това не е най-евтиният ресурс, при който Брюксел от 5 лв. ни подарява 4. Моля за отговорно отношение.

Искам също да обърна внимание, че дължимите пари на общините са 305 млн. лв. Искам също да обърна внимание, че има дължими пари на бизнеса, които са в разумни граници по отношение на ДДС, но за съжаление към строителите по еврофондовете е натрупан над 1 милиард. Искам също така да ви информирам, че имаме проблем със системна банка, четвърта по големина в България. Ако не се ревизира бюджетът, няма възможност за служебното правителство, в един труден за нацията период, да може да реагира на всякакви рискове в системата.

Видяхме и чухме пресконференцията на БНБ преди два дни. Повече от ясно е, че и срокът 21 септември няма да бъде спазен. Очакваме към 15 октомври Българската народна банка да приключи процедури и да каже ясно по кой вариант тръгваме. Вариант 1 – ликвидация, вариант 2 – оздравяване. Законът е ясен. Нов закон няма да има и аз мисля, че това беше едно правилно решение, което вие взехте.

Но какво правим тогава, когато на 15 октомври е възможно да стане ясно, че няма възможност да се оздрави. Ние си пожелаваме оздравяване на тази банка, искаме. Но, ако дупката е прекалено голяма, което е възможен сценарий, трябва да има вариант ликвидация. Двадесет дни по-късно ние трябва да започнем да покриваме на българските граждани до 100 хил. евро - обещаните и гарантирани влогове. Категорично искам да заявя, че много от вас, както и синдикалните и работодателски организации, категорично се противопоставиха за изплащане на сумите над 100 хил. евро и това няма как да се случи.

Но Европейската комисия вече е информирала Българската народна банка, искам да знаете, че Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на ЕК следи много внимателно ситуацията и дали българските власти ще предприемат всички необходими мерки, така че в срок да бъдат изплатени на гражданите - български, които обаче са и европейски граждани - по европейските правила така дължимите суми. Европейската комисия, чрез Генералната дирекция, е предупредила Българска народна банка, че ако България не вземе мерки, това означава не просто само проблем за финансовия сектор в тази банка, но и европейски проблем.

Затова вярвам, че предвиждането на мерки и съответно ресурс, за да можем всички да поемем възможни рискове, да спим спокойно, да спазим европейските директиви и правила, е важно, за да може България да покаже, че е един отговорен и достоен член на Европейския съюз и най-вече към българските данъкоплатци, които трябва да бъдат спокойни. Знаете, че стотици хиляди обикновени, честни данъкоплатци, имат сметки в тази банка, както и много предприятия и фирми.

Също така искам да обърна внимание, че от гледна точка на „отпушване“ на оперативните програми и ускоряване на еврофондовете, цифрата, която все още ние можем да усвоим до края на 2015 г., е почти 6 млрд. лв.

Искам да ви информирам, че ако не успеем да подкрепим общините, строителите, бенефициентите, ако не успеем да платим финансовите корекции, така че да можем да отпушим тези програми, рискът през 2015 г. е милиарден! Вярвам, че трябва да положим усилия да се случи по-добрият вариант.

И последно, в рамките на предварителните бележки и факти, които исках да споделя с вас, искам да ви кажа, че си пожелавам народът да ви гласува максимално доверие. Да имаме бърз и качествен процес на избор на следващо, легитимно избрано от народа правителство, чрез 43-то Народно събрание. Надявам се този процес да бъде процес на едни позитивни кампании и, разбира се, на даване на решение по наболелите за хората проблеми. Но някои от тях не чакат, а за някои от тях решението ще бъде твърде късно.

Искам да ви гарантирам, че като държавен глава не се радвам, че трябва да назнача второ служебно правителство, но ще се отнеса отговорно към своите задължения. Но моля ви, помогнете! Недейте да връзвате ръцете на служебното правителство и недейте да правите така, че затваряйки си очите пред очевидните факти и проблеми в държавата, нека поне това достойно действие от последните месеци, дни, включително и постигнати консенсуси тук, в президентската институция, включително и инициативата на правителството да ревизира бюджета, да даде глътка въздух на следващото правителство - моля ви подкрепете този подход! Останалото означава едно служебно правителство, което не да помага, а да спира, не да плаща, а да реже и то в най-решителния момент и за финансовата стабилност, и за еврофондовете в България.

Моят апел към вас е с аргументи, с национално отговорен подход, какъвто винаги сте демонстрирали тук, имаме последен шанс на 4 август. Нека да намерим правилния баланс и решение и нека да изпълним всички заедно с действия поетия от нас общ ангажимент за ново, по-високо ниво на стабилност, а не по-високо ниво на нестабилност, неяснота и непрогнозируемост в държавата, защото не искаме или не можем, или може би най-лошото, не сме готови да търсим разбирателство около фактите и цифрите, а те ще излязат от служебното правителство в първите дни. Това ви го обещавам. То няма да бъде реваншистко, но то няма да крие истината – фактите за бюджета, за дефицита, за дълга, за всичко останало.

Искам също така да кажа, че пожеланото от мен в подкрепа на служебното правителство и молба към вас да гласувате текст, в който се казва, че при нужда, с последваща ратификация, да се даде възможност за сключване на договори и вземане на заем от международни финансови институции, го виждам като всичко друго, но не и празен чек. Няма как да е празен чек, когато е при необходимост и с последваща ратификация. Празен чек ли е да подпишете договор с Европейската комисия или с Европейската централна банка, или с Европейската банка за възстановяване и развитие, или с Международния валутен фонд? Това е всичко друго, но не и празен чек.

Гарантирам ви пълна прозрачност в действията на служебното правителство. Истината не само какво сме наследили, но и какво ще оставим. За да можем да решаваме проблемите на нацията, трябва да ги посочваме. За да минем стабилно през кризата, трябва да сме наясно с фактите, цифрите и, разбира се, да вземаме своите отговорни решения. Днешните публични дебати са част от отговорното взимане на решение накъде ще тръгне държавата в следващите месеци.

Благодаря ви. Темата е само тази с бюджета. Ще чуя всеки един от вас и ще помоля да направим необходимото до понеделник, за да вземем едно разумно решение за държавата.

Благодаря ви още веднъж.

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Президентът Румен Радев: Настана моментът ние да обърнем времето и всеки според силите си да вземе участие в общото ни дело да си върнем държавата

20 юли 2021 | 12:12
Слово на държавния глава в град Карлово по случай отбелязването на 184 години от рождението на Васил Левски

Румен Радев: Всички наши победи са рожба на единението

6 май 2021 | 09:09
Приветствие на президента Румен Радев по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май

Обръщение на президента Румен Радев към народа и 45-ото Народното събрание

15 април 2021 | 13:01
15 април, София

Държавният глава: Който не гласува, оставя на произвола на чуждия избор съдбата на Родината, своята и тази на близките си хора

1 април 2021 | 15:03
Обръщение на президента Румен Радев към народа

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

ТРИ МОРЕТА - БЪЛГАРИЯ 2021

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки