Правен съвет

24 октомври 2017 | 11:11
Правният съвет към президента на Републиката е консултативен орган, който обсъжда и формира становища по значими правни въпроси, свързани с изпълнението на правомощията на държавния глава. Съветът има следните функции:
 
-       изразява становища по законопроекти;
 
-       формира становища по приети от Народното събрание закони с оглед на тяхното обнародване или мотивирано връщане за ново обсъждане в Народното събрание;
 
-       прави мотивирани предложения за сезиране на Конституционния съд от президента;
 
-       изразява мотивирани становища по международните договори, които се подписват от президента или които налагат изменения в действащото законодателство;
 
-       дава становища и по други въпроси, свързани с правомощията и функциите на държавния глава.
 
В своята работа Правният съвет се ръководи от принципите на правовата държава – законност, обоснованост, обективност и безпристрастност.Членовете на Правния съвет към президента на Република България са: проф. Жасмин Попова, проф. дюн Иван Русчев,  Петьо Славов, проф. дюн Цветан Сивков и проф. Ганета Минкова. 
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки