Борис Банков (2022)

5 октомври 2022 | 14:02

Борис Банков e доктор в направление „Информатика и компютърни науки“ от Икономически университет – Варна; главен асистент в Икономически университет – Варна; зам.-ръководител на Център за дигитално и дистанционно обучение, ИУ – Варна.

Основните научни постижения на д-р Борис Банков включват изследвания в областта на автоматизираната обработка на големи информационни масиви и разработки, които се прилагат в полза на цифровата трансформация в академични институции.

В неговия дисертационен труд на тема „Софтуерна система за автоматизирана обработка на неструктурирани данни от социалните мрежи“ социалните мрежи се разглеждат като източници на неструктурирани данни и се изследват съвременните подходи и методи за интелигентен анализ на текстови масиви.
Съществен принос в научната работа на д-р Банков е предложеният алгоритъм за определяне на активни и неактивни дискусии, посредством клъстеризация на постоянна емисия от данни. Разработена е концепция за реализиране и частично внедряване на предлаганата софтуерна система в организации и компании от медийната сфера.

 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки