КОМИСИЯ ПО НАИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

15 октомври 2012 | 17:05

Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места (Комисията) е помощен орган със съвещателни функции към Президента на Република България при упражняване на неговото правомощие по чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България.

Комисията работи въз основа на Правила за работа, утвърдени с Указ № 40 от 22 януари 2022 г. на президента. Тя изготвя обобщена информация за дейността си, която публикува на електронната страница на президентската институция.

Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места е възприела и прилага следните принципи при осъществяване на своята дейност:

1. Да не се наименуват обекти с национално значение и населени места на живи личности.
2. Да се наименуват обекти с национално значение и населени места на личности с изключително значение и неоспоримо присъствие в българската история.
3. Да не се наименуват населени места с наименования, които нямат общо с българското историческо и културно пространство.
4. Да се избягват потенциално конфликтни наименования в международен план от гледна точка на дипломацията и на международното право.
5. Да се зачитат българските традиции в областта на наименуването.
6. Инициативата за промяна в наименованието на дадено населено място следва да се прави от органите на местното самоуправление и да бъде подкрепена от  мнозинството от неговите граждани.

С Указ № 40 от 22 януари 2022 г. и Указ № 147 от 12 юли 2023 г. на президента за членове на Комисията са назначени Цвета Тимева (председател),  проф. д.ф.н. Красимира Алексова, проф. д-р Евгения Яйджиева, проф. д.и.н. Александър Костов и Силва Дюкенджиева.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки