ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА РАБОТА С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НА 20.12.2018 Г.

22 януари 2020 | 10:10

ПРИСЪСТВАЛИ:

Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА:

Доц. Ана Кочева, Райна Манджукова, д-р Боби Бобев, проф. Искра Баева, Наталия Михалевска, Руслан Мъйнов, Димитър Владимиров, проф. Антоанета Христова и доц. Харалан Александров

ГОСТИ:

Доц. Светозара Халачева, директор на ДЕО при СУ „Св. Климент Охридски”, Георги Петров, Икономически университет, Варна,

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Надя Младенова - началник на кабинета на вицепрезидента, Ирина Димитрова, доц. Наталия Киселова, доц. Татяна Буруджиева, Диана Мирчева, Кристиела Симеонова, Димитър Здравков  и Милена Димитрова

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация за проведените Студентски лаборатории по инициатива на вицепрезидента със студенти от историческите български общности.
  2. Представяне на проекта за онлайн платформа, свързваща българите по света с България. Обсъждане – още идеи и съмишленици.
  3. Дискусия за належащи промени в законодателството за българите в чужбина
  4. Разни

 

ХОД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Вицепрезидентът сподели впечатления от проведените по нейна инициатива през ноември и декември 2018 г. две Студентски лаборатории с младежи от българските исторически общност, които следват в България по силата на ПМС № 103 и № 228.

Едната Студентска лаборатория беше във Варна на 12 ноември, където дойдоха над 200 студенти от четири университета във Варна – Икономическия, Техническия, Медицинския - и от Висшето военно-морско училище „Никола Й. Вапцаров“.

Следващата Студентска лаборатория беше в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград – и там се събраха около 70 възпитаника.

По инициатива на Центъра на бесарабските българи в България и Националния студентски съвет и в София бе проведена среща със студенти от Украйна, тя се състоя в залата на Националната художествена академия. Отзоваха се близо 90 студента от Софийския университет, Медицинския университет, УНСС, УАСГ.

Предстоят студентски лаборатории в гр. Велико Търново, в Русе и в Пловдив. Идеята е през 2019 г. да се организира национална кръгла маса по очертаните проблеми.

По т. 1 от дневния ред последва дискусия, в която се изказаха Наталия Михалевска, Райна Манджукова, Руслан Мъйнов, проф. Искра Баева, Димитър Владимиров, д-р Боби Бобев, Георги Петров и доц. Светлозара Халачева. Коментирани бяха проблемите, синтезирани от екипа на вицепрезидента във вид на таблица, чието подобряване да се обсъди на планираната национална кръгла маса.

По т. 2 от дневния ред вицепрезидентът акцентира, че държавата е в дълг към българите в чужбина дори защото връзката със сънародниците ни е епизодична, непълна, понякога закъсняваща. Не бива да има пречки през 21 век пред комуникацията. Г-жа Йотова разказа за продължилата и през цялата 2018 година работа върху версии за онлайн платформата. Нейната отправна точка е свързва българите – българите в България с българите, където и да са по света. Целта е съвременните технологии да допринасят за запазването на българската идентичност – наред с фолклора, с традициите ни, така и чрез дигиталните комуникации. Мисията на портала е да пази българската идентичност и самосъзнание на всички географски ширини и да свързва сънародниците ни по света с Родината.

Подчертано бе, че екипът работи още по дизайна на портала, по който може да се правят промени. Членовете на Съвета проф. Антоанета Христова, доц. Харалан Александров, доц. Ана Кочева и Райна Манджукова коментираха предвидените основни рубрики/стълбове, отчитайки опита на съществуващите вече български медии по света, включително и онлайн медии.

По т. 3 от дневния ред вицепрезидентът очерта виждането си за неотложните промени, за да не се разпилява връзката на българите с държавата. Решено бе разговорът да продължи догодина, като участниците в Съвета обмислят и аргументират мненията си по темата.

По т. Разни на членовете на Съвета бяха раздадени покани за концерта на Българската Коледа. За символичното изпращане на 2018 година в Ротондата на президентството заедно с членовете на Съвета от 17,30 ч. бяха поканени ръководствата на базираните в София дружества на българите от чужбина – „Родолюбец”, „Фалмис”, „Огнище”, Центърът на бесарабските българи в България и отличената само преди два дни като Студент на годината бесарабска българка Ирина Ковтун от Медицинския университет в София. Вицепрезидентът се обърна към тях с топли думи, с благодарност за добрата съвместна работа през изтичащата година и с благопожелания за следващата 2019-а.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки