Администрацията на президента приема заявленията на студентите и учениците за стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта“

8 октомври 2021 | 19:07

Право да получат еднократната финансова помощ имат студентите и дванадесетокласниците от социални услуги, които са включени в инициативата на президента „Подкрепи една мечта“.  Стипендията се отпуска на студенти в първи курс, за които е изпълнено условието да са били настанени в социална услуга и да са завършили средното си образование през 2021 г. В обхвата на помощта попадат и дванадесетокласниците от социални услуги, които са завършили 11 клас през учебната 2020/2021 г. с отличен успех.

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ са публикувани на интернет страницата на държавния глава. (С Правилата може да се запознаете тук) Младежите трябва да попълнят заявления по образец, които могат да изтеглят от сайта (Образец на документите може да се изтегли тук), и да приложат към тях уверение от висшето учебно заведение или удостоверение за отличен успех от средното училище. Администрацията на президента се ангажира да извърши служебна проверка на всички обстоятелства, свързани с отпускането и изплащането на помощта. 

Крайният срок за подаване на документите е 21 октомври 2021 година, лично или по пощата, на адрес: Администрация на президента, За инициативата „Подкрепи една мечта“, бул. „Дондуков“ № 2, гр. София.

 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки