БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА

21 май 2014 | 16:04

Одитен доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на Администрация на Президента

Обяснителна записка към Годишен финансов отчет за 2013 г.

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2013 г. на Администрация на Президента

Баланс на Администрация на Президента към 31.12.2013 г.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки