СЕМИНАР ПО БЕЖАНСКО ПРАВО ЗА СЪДИИ, 10 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

11 февруари 2016 | 15:03

Комисията по предоставяне на убежище (КПУ) и Фондация за достъп до права проведоха семинар по бежанско право на 10 февруари 2016 г. в сградата на Администрацията на президента.

Семинарът е предназначен за съдии и се провежда в рамките на съвместен проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“ на КПУ и фондацията.

Съдии от ВАС, от АССГ и АС - Хасково получиха екземпляри от съставения и издаден в рамките на горепосочения проект Сборник по бежанско право с автори проф. Благой Видин, Валерия Иларева, Лиляна Станкова, Владислава Стоянова, Мария Шишева, Наталия Ангелова и Олга Николова.

Съдиите бяха запознати с актуалните съдебни прецеденти от практиката на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в сферата на бежанското право.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки