Отчетна пресконференция на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания

9 декември 2015 | 12:12

Задължения на граждани към бюджета за близо 380 хиляди лева е опростил президентът Росен Плевнелиев. Това стана ясно от отчета за дейността на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания (КОНДВ) при държавния глава, представен на пресконференция на „Дондуков“ 2. Преобладаващата част от молителите са в изключително тежко здравословно или социално-битово положение и нямат перспектива да платят задълженията си към държавата.

За периода на дейност на КОНДВ от 2012 г. насам граждани са потърсили опрощаване на задължения за над 12.1 млн. лева. Сумата на неопростените държавни вземания възлиза на над 10 млн. лева, отчете изпълняващият длъжността председател на КОНДВ Пламен Конов.

От май 2012 г. до 1 декември т.г. най-често срещани са молбите за опрощаване на неправилно получено парично обезщетение за дете до 2-годишна възраст, като са постъпили общо 345 молби. 92 от тях са удовлетворени, като в повече от половината от тези случаи лихвите по задълженията надвишават главницата.

За опрощаване на неплатени здравноосигурителни вноски са постъпили 60 молби, от които опростени са 19 броя. За неплатени данъчни задължения (върху недвижими имоти, МПС, ДОО, ДДС и патентен данък) в Администрацията на държавния глава са подадени 110 молби, като са опростени задълженията по пет от тях. Две от молбите са свързани с данък върху недвижим имот, а три са за опрощаване на данък върху моторни превозни средства.

Опростени са почти половината (37) от задълженията по подадени 76 молби, свързани с неправилно получени суми като социални и целеви помощи. Разгледани са 57 молби за опрощаване на неправилно получени суми за лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, наследствени пенсии и неправилно получени инвалидни пенсии и добавка към пенсията на починал съпруг или съпруга. От тях 13 молби са уважени, отчетоха от Комисията.

КОНДВ се е произнесла също така по 83 молби за опрощаване на глоби и имуществени санкции, наложени от органите на КАТ, митнически органи, актове на държавните горски стопанства и ИА „Рибарство и аквакултури“. От тях задължения са опростени по 8 молби.

От Комисията припомниха, че не са държавни вземания и не подлежат на опрощаване задължения, свързани с комунални битови задължения към топлофикациите, електроразпределителните дружества и дружествата за водоснабдяване, както и банкови кредити, наеми за общински жилища и такса за битови отпадъци, която е приход към общинските бюджети. Експертите напомниха също така, че гражданите, които търсят държавния глава за опрощаване на бюджетни задължения, трябва да отправят молбите си лично. Между 3 и 6 месеца отнема окончателното разглеждане на всяка преписка от страна на ангажираните институции, като близо 100% от молбите са от физически лица.

От Комисията констатират, че преобладаващата част от гражданите, потърсили опрощаване на задълженията си, не злоупотребяват с това правомощие на държавния глава. Единични са случаите на злоупотреби, а опростените задължения са в обем, който не може да повлияе на приходната част на бюджета, коментира председателстващият КОНДВ Пламен Конов. „Важна е и готовността на държавната и общинските администрации за установяване на посочените в молбите факти и обстоятелства, които показват, че хората са в истинска невъзможност да реализират желанието си да платят“, допълни експертът. Конов посочи още, че от началото на мандата на държавния глава Росен Плевнелиев няма случай, в който президентът да не се е съобразил или да е дал друго или различно становище от това на Комисията.

КОНДВ е помощен орган към Президента на Република България при упражняване на неговите правомощия по чл. 98, т. 12 от Конституцията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Публичните държавни и общински вземания, които подлежат на опрощаване от държавния глава, са посочени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В категорията на държавните вземания са включени и таксите, събирани по Закона за държавните такси, и други задължения, които постъпват в приход на държавния бюджет.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки