5 декември 2012 | 00:12

Повече от 100 абсолвенти ще вземат участие в първото издание на инициативата на президента „Младежка визия за развитие на България”

На 5 декември, сряда, в 13.30 часа в Аулата на Софийския университет президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на новата инициатива на държавния глава „Младежка визия за развитие на България”, която насърчава участието на млади хора в процеса на вземане на важни за развитието на страната ни решения. За първи път студенти, завършили с отличие образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след 1 януари на текущата година, ще имат възможност реално да предложат решения на обществени проблеми и да участват във формирането на визията на Президентската институция за развитието на страната.

Повече от 100 възпитаници на 35 висши училища от цялата страна ще вземат отношение по гаранциите за вземане на информирано решение на предстоящия национален референдум, по предизвикателствата, свързани с младежката заетост, връзката на висшето образование с бизнеса и ролята на външната политика за изграждането на позитивен образ на България в чужбина.

Фокусът на дискусиите е определен според тематичните направления в работата на Съветите при Президента и те ще протекат под председателството на секретарите на държавния глава. Студентите ще предложат решения на въпроси в областите външна политика; отбрана и сигурност; правни въпроси; духовност, култура и национална идентичност; развитие на регионите и национална инфраструктура; икономическо развитие; социални политики; наука и образование. Дискусиите ще се проведат по правилата за дейността на Съветите при държавния глава, като всеки участник ще има 3 минути да представи тезите си.

„Младежките съвети” при Президента ще обсъждат „Ролята на външната политика за изграждането на положителен образ на България в чужбина”; „Ролята на Република България в сигурността на ЕС”; „Представяне на българската култура по света – перспективи за развитие”; „Национален референдум. Въпроси на националния референдум и гаранции за вземане на информирано решение от гражданите”; „Висше образование за кариера”; „Конкурентоспособност чрез развитие на клъстерите”; „Предизвикателства и перспективи пред младежката заетост”; „Разгръщане на потенциала и повишаване на качеството на живот в най-бедните региони на България”.

Участие в дискусиите ще вземат всички секретари на държавния глава.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки