27 ноември 2012 | 00:12

Международна конференция, посветена на политиката по помилване, ще се проведе в президентската институция

На 28 ноември, в 9.20 часа на “Дондуков” 2, вицепрезидентът Маргарита Попова ще открие двудневна международна конференция на тема „Помилването - репресия и хуманност в съвременните наказателни политики”.

Участниците във форума ще дискутират актуални въпроси за мястото на помилването в съвременните европейски национални и интеграционни политики за противодействие на престъпността и за защита на правата на човека с наказателноправни средства. На конференцията ще бъдат представени резултати от изследвания, провеждани през последните месеци самостоятелно от екипа на Комисията по помилването и съвместно с експерти от системата за изпълнение на наказанията, свързани със сравнителноправни анализи, проучване на профила на молителя за помилване и на ефективността на тежките наказания в българската правна система.

Целта на дискусията е да съдейства за изграждането на последователна, прозрачна и компетентна политика по помилването, като принос за създаването на единни наказателноправни стандарти в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Конференцията се провежда в рамките на двустранното сътрудничество между Германската фондация за международно правно сътрудничество (Фондация IRZ) и Комисия по помилването при Президента на Република България.

Уважаеми колеги, ще имате възможност да запишете встъпителните думи на вицепрезидента. Форумът ще бъде излъчван пряко в интернет на адрес  http://www.president.bg/content/56/Online-video/.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки