СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА “МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

13 декември 2012 | 14:02

Становища на участниците в инициативата на Президента на Републиката “Младежка визия за развитие на България“

  1. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по духовност, култура и национална идентичност на тема „Представяне на българската култура по света – перспективи за развитие“
  2. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по икономическо развитие на тема „Конкурентоспособност чрез развитие на клъстерите“
  3. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по наука и образование на тема „Висше образование за кариера“
  4. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по oтбрана и сигурност на тема „Роля на Република България в сигурността на ЕС“
  5. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по правни въпроси на тема „Национален референдум. Въпроси на националния референдум и гаранции за вземане на информирано решение от гражданите“
  6. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по развитие на регионите и национална инфраструктура на тема „Разгръщане на потенциала и повишаване на качеството на живот в най-бедните региони на България“
  7. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по социални политики на тема „Предизвикателства и перспективи пред младежката заетост“
  8. Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по външна политика на тема „Ролята на външната политика за изграждане на положителен образ на България в чужбина“
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки