ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА РАБОТА С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НА 16.06.2020 Г.

18 юни 2020 | 16:04

ПРИСЪСТВАЛИ:

Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България
Членове на Съвета:
Доц. Ана Кочева, проф. Антоанета Христова, д-р Боби Бобев, проф. д-р Веселин Цанков, Димитър Владимиров, Наталия Михалевска, Райна Манджукова, Руслан Мъйнов, доц. д-р Татяна Буруджиева, доц. д-р Харалан Александров

Гост:
Доц. д-р Спас Ташев
Екип на Вицепрезидента:
Надя Младенова – началник кабинет на Вицепрезидента
Милена Димитрова, Кристиела Симеонова, Лилия Топорчева

ДНЕВЕН РЕД:
1.       Актуална информация за българската общност в Украйна.
2.       „Българските общности в Западните Балкани“ - представяне на нов научен труд, посветен на политическите процеси и етнодемографските тенденции в Албания през последния век.
3.       Информация за хода на проекта, възложен с ПМС на БАН „Разработване на политики, насочени към българите в чужбина“ – от членовете на Съвета, които участват в проекта.
4.       Разни.

ХОД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Заседанието беше открито от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова. Тя  подчерта, че това е първата среща на Съвета след извънредното положение, въведено заради пандемията от COVID-19. Вицепрезидентът отправи специални поздрави чрез г-жа Наталия Михалевска до министър Красимир Вълчев и към Министерството на образованието, защото то успя да преформатира цялата образователна система и даде шанс на учениците все пак да учат и да завършат учебната година, както и университетите, които продължават със сесиите си и в момента. Г-жа Йотова отбеляза, че създаденият от министерството модел ще помогне на нашите сънародници зад граница.

По т. 1 от дневния ред Съветът обсъди развитието на административно-териториалната реформа в Украйна и отражението на този процес върху компактността на българската общност. Изтъкнато беше, че продължават преговорите от страна на българските институции с официалните украински власти по този въпрос. Подчертана беше активността на българското Министерство на външните работи. Общо бе мнението, че трябва да се заложи на политиката на преговори, а не на емоциите. Вицепрезидентът изтъкна, че е основна тревогата за запазването на целостта на Болградския район. През есента ще се реши окончателно дали той ще бъде самостоятелен в рамките на Одеска област или не, когато Върховната Рада на Украйна одобри новото административно-териториалното деление. Вицепрезидентът споделя притесненията на жителите на българското село Заря. Следвайки философията на промяната, то ще трябва да приеме в рамките на своята „громада“ още едно по-слабо икономически развито населено място. Своето мнение по т. 1 изразиха Райна Манджукова, Руслан Мъйнов, Наталия Михалевска, доц. Татяна Буруджиева, доц. Харалан Александров, доц. Ана Кочева, Димитър Владимиров.

Непосредствено преди т. 2 от дневния ред вицепрезидентът коментира новото издание на авторски колектив от БАН „За официалния език на Република Северна Македония”. Сред авторите са и няколко членове на Съвета за работа с българите в чужбина. Изданието предизвика доста крайни реакции и беше предмет на обсъждане в различни научни и политически среди извън България. Вицепрезидентът изтъкна, че не се отдава необходимото значение на факта, че темата за европейското бъдеще на Западните Балкани влезе в дневния ред на Европейския съюз благодарение на България. По темата взеха отношение доц. Ана Кочева, съавтор на изданието, Наталия Михалевска, доц. Татяна Буруджиева, проф. Антоанета Христова и проф. Веселин Цанков.

По т. 2 от дневния ред авторът доц. д-р Спас Ташев представи изследването си за „Българските общности в Западните Балкани. Политически процеси и етно-демографски последици (1913-2019)“. Първият том е посветен на Албания. След официалното признаване на българското малцинство в Албания това е първото задълбочено и подробно проследяване на процесите в българските общности в Албания. Авторът представя статистически справки от последния век в повече от 30 селища в Албания, в които живее компактно българско население и майчиният му език е архаичен български диалект. Доц. Ташев е разработил и предложения за политики на България, съхраняващи българската общност в Албания. През октомври 2020 г. там предстои национално преброяване. Съветът обсъди тревожни сигнали за реален риск самоопределящите се като българи да не се посочат официално като такива. В дискусията се включиха д-р Боби Бобев, Димитър Владимиров, Руслан Мъйнов, Наталия Михалевска, доц. Ана Кочева и проф. Антоанета Христова. С безпокойство бе отбелязана и недостатъчната активност на българската държава и на българските дружества в Албания, особено след официалното признаване на българското малцинство през 2017 г.

По т. 3 от дневния ред заседанието изслуша изводите, които се очертават във финалния доклад на научния колектив, начело с проф. Антоанета Христова. По доклада работят още доц. Харалан Александров и доц. Татяна Буруджиева. Провокирани от очертаващите се тенденции се изказаха Наталия Михалевска, Димитър Владимиров и Райна Манджукова.

В заключение бяха обсъдени и промените, предприети от Министерство на образованието и науката за по-ранното провеждане на рекламните кампании сред българските общности в чужбина за кандидатстване в българските висши учебни заведения. Те започнаха още от самото начало на настоящата академична година – през септември и октомври 2019 г. Значително бе улеснено и кандидатстването онлайн, което се оказа особено важно в извънредната обстановка заради разпространението на COVID-19.

 

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки