ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА РАБОТА С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НА 19.12.2019 Г.

22 януари 2020 | 10:10

ПРИСЪСТВАЛИ:

Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА:

Доц. Ана Кочева, Райна Манджукова, проф. Пламен Павлов, д-р Боби Бобев, проф. Искра Баева, проф. Веселин Цанков, Наталия Михалевска.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Надя Младенова - началник на кабинета на вицепрезидента, доц. Наталия Киселова, Кристиела Симеонова и Милена Димитрова

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обмяна на идеи за представителен форум за българите в чужбина, организиран от президента и вицепрезидента.
  2. Разни

ХОД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

При откриването вицепрезидентът акцентира, че заедно с президента Радев имат намерение да направят голяма среща с наши сънародници зад граница.

По т. 1 от дневния ред бяха приети писмените бележки и препоръки, изпратени от членовете на Съвета по предварително изпратените им въпроси. Почти всички от отсъстващите членове на Съвета са предоставили мнения до екипа на вицепрезидента по електронната поща. Идеите и предложенията им бяха обсъдени по време на заседанието в оперативен порядък, с акценти върху време за провеждане, формат, теми, покани за участие, партньорства, обхват.

Успоредно с предложенията за форума беше коментиран и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, чието обсъждане в парламентарната Комисия за политиките за българите в чужбина бе отложено предния ден заради „предпразничното” настроение в Министерството на правосъдието. Членовете на Съвета смятат, че следва да се добавят две изисквания като критерии за даване на гражданство. Единият е уседналостта, минимум една година пребиваване в страната, това изискване е широко разпространена европейска практика. Освен уседналостта, българският език трябва да бъде критерий в даването на българско гражданство, по този въпрос членовете на Съвета бяха единодушни. Отчетен бе и упрекът от Брюксел, че България създава транзитно гражданство, тъй като има връзка със свалянето на механизма за мониторинг. Задочно, с писмена позиция по законопроекта се изказаха и членове на Съвета: проф. Антоанета Христова, доц. Харалан Александров и доц. Татяна Буруджиева – поради отсъствието им от страната в деня на заседанието. Те смятат употребата на термина „етнически българин“ за некоректна както от научна и теоретична, така и от политическа, и от ценностна гледна точка, като мотивират мнението си.

По т. Разни членовете на Съвета получиха покани за концерта на Българската Коледа.2019-а година бе изпратена символично, с добри спомени, с напътствия и благопожелания от вицепрезидента за настъпващата 2020 година.


 

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки