ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В СЛАБОРАЗВИТИТЕ И НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. АЛТЕРНАТИВИ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

9 март 2015 | 14:02
На 7 април 2015 г. в сградата на Общинска администрация - Смолян, гр. Смолян, се проведе заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура към Президента на Република България на тема „Държавна политика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите и необлагодетелстваните региони на България. Алтернативи на традиционните производства“. Участие в заседанието взеха представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, както и представители на работодателските организации, на академичните среди, на неправителствени организации, експерти. По време на дискусията, която се излъчваше на живо в интернет, бяха представени водените от правителството политики за насърчаване на слаборазвитите и необлагодетелстваните региони. Бяха обсъдени конкретни предложения и възможности за стимулиране на икономическата активност в тези региони, различни механизми за преодоляване на проблемите, касаещи демографските процеси и обезлюдяването, пречките пред инвеститорите и др.
 
Пълен запис от заседанието е достъпен на: http://youtu.be/Vfc4fNE73yY
 

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки